Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-vel kötött szerződés #2

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-vel a nyugdíjasoknak 2016 karácsonyára ajándékba szánt 10.000 forint értékű Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatban kötött szerződést valamennyi mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 23.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

2016. december 23-án beadott közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 15 napon belül, 2017. január 9-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Külső Kapcsolatok, Magyar Államkincstár

2 Attachments

KSO-3/1/2017

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Megkeresése  kapcsán  csatoltan küldjük a kért dokumentumokat.

 

Üdvözlettel,

Magyar Államkincstár

 

 

idézett részek megjelenítése

Külső Kapcsolatok, Magyar Államkincstár

4 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2016. december 23. napján, valamint 2017. január 23. napján, közérdekű
adatigényléssel fordult a Magyar Államkincstárhoz, a nyugdíjasoknak 2016
karácsonyára ajándékba szánt 10.000 forint értékű Erzsébet-utalvány
dokumentumaival kapcsolatban.

Az adatszolgáltatás vonatkozásában, 2017. június 13. napján állásfoglalás
érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részérő,
melyben közérdekű adatnak minősítette a ,,2000-es” sorszámú
kormányhatározatokat.  Eleget téve a Hatóság felszólításának, csatoltan
megküldjük  a korábbi adatszolgáltatásban felismerhetetlenné tett
kormányhatározat megnevezését tartalmazó dokumentumokat.

 

Tisztelettel,

Magyar Államkincstár