Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott, az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2.) Hadházi Hulladékfeldolgozó Telepére (4221 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. (13740/17 hrsz.) vonatkozó összes dokumentumot (engedélyek, ellenőrzések, figyelmeztetések és egyéb határozatok, végzések dokumentumait) 2021. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Dr. Bányay Judit, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

 

 

Tisztelettel:
Dr. Bányay Judit tű. őrnagy
kiemelt főelőadó
Hajdú-Bihar Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal
[1]https://www.katasztrofavedelem.hu/applic...
⚲ 4027 Debrecen, Böszörményi út
46-56.
☏ BM Tel: 29-011
☏ Asztali GSM: +36 20 820 2404
✉ Email:
[2][email address]

 

References

Visible links
1. https://hajdu.katasztrofavedelem.hu/
2. mailto:[email address]

Dr. Bányay Judit, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

 

 

Tisztelettel:
Dr. Bányay Judit tű. őrnagy
kiemelt főelőadó
Hajdú-Bihar Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal
[1]https://www.katasztrofavedelem.hu/applic...
⚲ 4027 Debrecen, Böszörményi út
46-56.
☏ BM Tel: 29-011
☏ Asztali GSM: +36 20 820 2404
✉ Email:
[2][email cím]

 

References

Visible links
1. https://hajdu.katasztrofavedelem.hu/
2. mailto:[email cím]