Előzetes Környezetvédelmi Hatástanulmány (EKHT) és akusztikai tervek (UVATERV) a Hatvan-Keleti vasútvonalon

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Önök által, a Hatvan-Keleti vasútvonalon készült, a vonal
átépítését megelőző Előzetes Környezetvédelmi Hatástanulmányt
(EKHT), a vonalon elkészült akusztikai terveket (UVATERV), valamint
a Gödöllő-Máriabesnyő területén elkészült akusztikai vizsgálatot a
tanulmányok és vizsgálatok teljes anyagával.
Az adatokkal a MÁV Zrt-vel folytatott levelezésem alapján Önök rendelkeznek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 9.

Üdvözlettel:

Nagy Bálint

Árgyusi Zita, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Nagy Bálint!

A vasútvonal fejlesztésének előkészítéseként Részletes Környezetvédelmi Hatástanulmány (RKHT) készült, amely az Ön által kért Előzetes Környezetvédelmi Hatástanulmánynál bővebb tartalmú. Terjedelme miatt e-mailben nem küldhető el, de egy DVD-re írva kiadható. A zajvédelem az RKHT részét képezi. A környezetvédelmi létesítmények (zajvédő falak) tervezése külön került dokumentálásra. Mellékelten küldöm a kérelemben szereplő Gödöllő - Máriabesnyő szakaszra vonatkozó műszaki leírást. Mellékelem továbbá a környezetvédelmi engedélyt is .

Tájékoztatom, hogy a kiadott dokumentumok tulajdonjoga, azaz kizárólagos felhasználásuk joga a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (továbbiakban: NIF Zrt.) illeti.
A dokumentumok kiadásával a NIF Zrt. azok vagy azok egy részének semminemű, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 16-17. §-a szerinti felhasználására – ilyen különösen, de nem kizárólagosan többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás - sem egészben vagy részben történő, vagy bármely vagyoni joghoz kapcsolódó részjogosítványának átruházására nem ad engedélyt, ezeket kifejezetten megtiltja.
Ennek megsértése esetén a NIF Zrt. az Szjt. 94-94/B. §-a szerinti, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 84. §-a szerinti polgári jogi igényeket támaszthatja.

Mellékletek:
- Környezetvédelmi engedély
- Gödöllő - Máriabesnyő szakaszra vonatkozó műszaki leírás
- Rákos - Hatvan KHT
- Számítási értékek épületekre (zajvédelem)
- Tervezett falak (zajvédelem)
- Zajmérési jegyzőkönyv
- Helyszínrajz

Amennyiben megérkezik e-mailünk, kérjük igazolja vissza azt nekünk egy válasz üzenettel!

Üdvözlettel:

Vezérigazgatói Titkárság és Kommunikációs Iroda

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
Tel.: 06 1 43 68 100
E-mail: [NIF request email]
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Árgyusi Zita!

Köszönöm szépen az adatokat! Elkezdem át olvasni őket. A DVD-nyi adatra nincs igazán szükségem, a fontosabb, számomra releváns dokumentumokat elküldte nekem.
Kérdésem annyi lenne még, a MÁV konkrétumot nem tudott az üggyel kapcsolatban mondani nekem, hogy a hangvédő falak és úgy amblokk a vonal korszerűsítésének elkezdésére van bármiféle irányadó dátum?

Köszönöm szépen előre is, az adatok korrekt kiadását és összeszedését pedig külön köszönöm!

Üdvözlettel:
Nagy Bálint

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Nagy Bálint!

Sikeres közbeszerzés és forrás rendelkezésre állás esetén 2016 tavaszán kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok.

Üdvözlettel,

Vezérigazgatói Titkárság és Kommunikációs Iroda

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
Tel.: 06 1 43 68 100
E-mail: [NIF request email]
 www.facebook.com/nifzrt 

idézett részek megjelenítése