Egyes szerződések másolata

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi napokon az alábbi szerződéses partnerekkel kötött szerződéseket:

1. 2016.04.22., R and R Bt., 10 millió Ft
2. 2016.04.13., Hyperion Holding Kft., 8 millió Ft
3. 2016.05.31., Kavosz Zrt., 8 millió Ft
3. 2016.07.04., Flash'4 Számítástechnikai Kft., 6,5 millió Ft
4. 2016.07.27., Kavosz Zrt., 2 millió Ft
5. 2016.09.14., Magno Studio Kft., 11 millió Ft
6. 2016.09.14. Top-Movies Kft., 10 millió Ft
7. 2016.10.17., Net Media Zrt., 6 millió Ft
8. 2015.12.30., Chapo Kft., 8 millió Ft
9. 2015.12.07., Flash'4 Kft., 6,5 millió Ft

A fenti felsorolásban szereplő dátum minden egyes sorban a szerződés aláírásának dátuma, a cégnév a Magyar Export-Import Bank Zrt. szerződéses partnerének megnevezése, az összeg pedig a nettó szerződéses érték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 6.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

EXIMBANK - Hungary,

10 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással alábbi levelükre, csatoltan küldjük a kért közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokat, mely válaszunk adminisztrációs okokból nem került kiküldésre a kért időn belül.
Megértésüket és türelmüket köszönjük,
Tisztelettel:
Magyar Export-Import Bank Zrt.

idézett részek megjelenítése