Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyedi támogatásokban (nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása, meghívásos pályázatok, egyedi támogatási kérelem alapján nyújtott támogatások, esetleg más jogcímen nyújtott támogatások) részesült szervezetek és programok nevét, a támogatás összegét valamint célját. Az összesítést a BGA alakulásától napjainkig kérem, éves bontásban. Továbbá szeretném megkapni a nemzeti jelentőségű szervezetek és programok listáját, szintén éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 4.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

8 Melléklet

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

A "Közérdekű adatigénylés - egyedi támogatások" tárgyában küldött levelére
mellékelten megküldjük a kért adatszolgáltatást:

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2011. évi egyedi támogatások

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2012. évi egyedi támogatások

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2013. évi egyedi támogatások

- Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott 2014. év I. félévi egyedi
támogatások

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok - 2012. év

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok - 2013. év

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok - 2014. év

 

Ezúton is felhívjuk figyelmét arra, hogy a kért adatok nyilvánosak, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján elérhetőek a támogatásokra
vonatkozó bizottsági határozatok:

[1]http://bgazrt.hu/tamogatasok/bemutatkoza...

 

 

Üdvözlettel,

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése