EFOP-1.5.2-16-2017-00019 projekt nyertes pályázati anyaga

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) a "Humán közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű, "Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében” tárgyú és EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú projekt nyertes pályázatát, és

2.) kérem közöljék, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú, "Humán közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű pályázatra hány, és mely pályázók nyújtottak be pályázati anyagot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 21.

Üdvözlettel:

Kende Gábor

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 Attachments

Iktatószám: II/856-1/2020/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

3 db melléklet csatolva                      

 

Kende Gábor                                    

részére

 

[1][FOI #13937 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

1.) a "Humán közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű, "Önbecsülés,
teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” tárgyú és EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú projekt
nyertes pályázatát, és

 

2.)  kérem közöljék, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú, "Humán
közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű pályázatra hány, és mely
pályázók nyújtottak be pályázati anyagot?

 

 

Tájékoztatom, hogy jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm Önnek
a hivatkozott nyertes projekt pályázati anyagát és egyúttal tájékoztatom,
hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú pályázatra egy pályázó nyújtott be
pályázati anyagot.

 

Az adatok méretére tekintettel további két részletben teljesítem az
adatszolgáltatást.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2020. február 5.

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 Attachments

Tisztelt Címzett!

Előző levelemre hivatkozással teljesítem az adatszolgáltatás második
részletét.

 

Budapest, 2020. február 5.

 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Közadat (EMMI)
Sent: Wednesday, February 05, 2020 5:10 PM
To: '[FOI #13937 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés -
EFOP-1.5.2-16-2017-00019 projekt nyertes pályázati anyaga

 

Iktatószám: II/856-1/2020/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

3 db melléklet csatolva                      

 

Kende Gábor                                    

részére

 

[1][FOI #13937 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

1.) a "Humán közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű, "Önbecsülés,
teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” tárgyú és EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú projekt
nyertes pályázatát, és

 

2.)  kérem közöljék, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú, "Humán
közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű pályázatra hány, és mely
pályázók nyújtottak be pályázati anyagot?

 

 

Tájékoztatom, hogy jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm Önnek
a hivatkozott nyertes projekt pályázati anyagát és egyúttal tájékoztatom,
hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú pályázatra egy pályázó nyújtott be
pályázati anyagot.

 

Az adatok méretére tekintettel további két részletben teljesítem az
adatszolgáltatást.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2020. február 5.

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 Attachments

Tisztelt Címzett!

Előző levelemre hivatkozással teljesítem az adatszolgáltatás harmadik
részletét.

 

Budapest, 2020. február 5.

 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Közadat (EMMI)
Sent: Wednesday, February 05, 2020 5:20 PM
To: '[FOI #13937 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés -
EFOP-1.5.2-16-2017-00019 projekt nyertes pályázati anyaga

 

Tisztelt Címzett!

Előző levelemre hivatkozással teljesítem az adatszolgáltatás második
részletét.

 

Budapest, 2020. február 5.

 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Közadat (EMMI)
Sent: Wednesday, February 05, 2020 5:10 PM
To: '[FOI #13937 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés -
EFOP-1.5.2-16-2017-00019 projekt nyertes pályázati anyaga

 

Iktatószám: II/856-1/2020/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

3 db melléklet csatolva                      

 

Kende Gábor                                    

részére

 

[1][FOI #13937 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

1.) a "Humán közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű, "Önbecsülés,
teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” tárgyú és EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú projekt
nyertes pályázatát, és

 

2.)  kérem közöljék, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú, "Humán
közszolgáltatások fejlesztése" megnevezésű pályázatra hány, és mely
pályázók nyújtottak be pályázati anyagot?

 

 

Tájékoztatom, hogy jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm Önnek
a hivatkozott nyertes projekt pályázati anyagát és egyúttal tájékoztatom,
hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 számú pályázatra egy pályázó nyújtott be
pályázati anyagot.

 

Az adatok méretére tekintettel további két részletben teljesítem az
adatszolgáltatást.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2020. február 5.

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése