Csepeli szociális bérlakások bérleti díjai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az önkormányzati rendelet 48. §. alapján a szociális és szolgálati bérlakások bérleti díjai a következők:

1 főre eső jövedelem 75.000,-Ft-ig = Összkomfortos lakás esetén: 327Ft/m2, Komfortos lakás esetén: 262,-Ft/m2

1 főre eső jövedelem 76.000,-Ft – 100.000,-Ft-ig = Összkomfortos lakás esetén: 491Ft/m2, Komfortos lakás esetén: 393,-Ft/m2

2020.07.06. napján értékesített önkormányzati bérlakások esetében (melynek mindegyike szociális bérlakás volt) a bérleti díjak egy esetben feleltek meg ezeknek a díjaknak.

Ady E. – 47 m2 havidíj: 16.677,-Ft, ami 355,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Bánya – 51 m2 havidíj: 17.331,-Ft, ami 340,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Béke tér – 48 m2 havidíj: 23.108,-Ft, ami 481,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Dunadűlő – 58 m2 havidíj: 19.293,-Ft, ami 333,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Kossuth L. – 52 m2 havidíj: 15.120,-Ft, ami 291,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Kossuth L. – 70 m2 havidíj: 23.871,-Ft, ami 341,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Rakéta – 34 m2 havidíj: 9.432,-Ft, ami 277,-Ft-ot jelent négyzetméterenként
Táncsics – 48 m2 havidíj: 31.392,-Ft, ami 654,-Ft-ot jelent négyzetméterenként

Kérdésem az lenne, hogy az értékesített bérlakások esetében a bérleti díjak miért nem felelnek meg az önkormányzati rendeletben foglalt bérleti díjaknak?

Kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy ezen ingatlanok bérlőinek az utolsó jövedelem ellenőrzés időpontjában mekkora volt a havi egy főre eső jövedelme! Kérésem biztosan nem sért személyiségi jogokat, hiszen nem ismerem sem a pontos címet, sem pedig, hogy hány fő lakott a bérlakásokban, így az egy főre jutó bérleti díj összege álláspontom szerint nyilvános adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2020. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

 

 

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

Az önkormányzati rendelet 48. §. alapján a szociális és szolgálati
bérlakások bérleti díjai a következők:

 

1 főre eső jövedelem 75.000,-Ft-ig = Összkomfortos lakás esetén: 327Ft/m2,
Komfortos lakás esetén: 262,-Ft/m2

 

1 főre eső jövedelem 76.000,-Ft – 100.000,-Ft-ig = Összkomfortos lakás
esetén: 491Ft/m2, Komfortos lakás esetén: 393,-Ft/m2

 

2020.07.06. napján értékesített önkormányzati bérlakások esetében (melynek
mindegyike szociális bérlakás volt) a bérleti díjak egy esetben feleltek
meg ezeknek a díjaknak.

 

Ady E. – 47 m2 havidíj: 16.677,-Ft, ami 355,-Ft-ot jelent
négyzetméterenként Bánya – 51 m2 havidíj: 17.331,-Ft, ami 340,-Ft-ot
jelent négyzetméterenként Béke tér – 48 m2 havidíj: 23.108,-Ft, ami
481,-Ft-ot jelent négyzetméterenként Dunadűlő – 58 m2 havidíj: 19.293,-Ft,
ami 333,-Ft-ot jelent négyzetméterenként Kossuth L. – 52 m2 havidíj:
15.120,-Ft, ami 291,-Ft-ot jelent négyzetméterenként Kossuth L. – 70 m2
havidíj: 23.871,-Ft, ami 341,-Ft-ot jelent négyzetméterenként Rakéta – 34
m2 havidíj: 9.432,-Ft, ami 277,-Ft-ot jelent négyzetméterenként Táncsics –
48 m2 havidíj: 31.392,-Ft, ami 654,-Ft-ot jelent négyzetméterenként

 

Kérdésem az lenne, hogy az értékesített bérlakások esetében a bérleti
díjak miért nem felelnek meg az önkormányzati rendeletben foglalt bérleti
díjaknak?

 

Kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy ezen ingatlanok bérlőinek az
utolsó jövedelem ellenőrzés időpontjában mekkora volt a havi egy főre eső
jövedelme! Kérésem biztosan nem sért személyiségi jogokat, hiszen nem
ismerem sem a pontos címet, sem pedig, hogy hány fő lakott a
bérlakásokban, így az egy főre jutó bérleti díj összege álláspontom
szerint nyilvános adat.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

 

Kelt: 2020. szeptember 11.

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[1][FOI #15656 email]

 

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #15656 email]
2. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about