CÖKA-szerződés MFB

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. made this Közérdekűadat request to Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Fejlesztési Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (CÖKA) 2021-ben nyújtott 25,4 millió forintos kifizetéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, különös tekintettel az alábbiakra:
- szponzorációs vagy egyéb szerződés(ek) minden mellékletével együtt
- a CÖKA támogatási kérelme
- a támogatás odaítéléséről szóló döntések, bírálati jegyzőkönyvek
- a CÖKA teljesítési igazolásai, illetve beszámolói a a szerződés(ek) szerinti tevékenység elvégzéséről és/vagy az összeg felhasználásáról

https://www.mfb.hu/backend/documents/Egy...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 10.

Üdvözlettel:
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kommunikáció, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu!

 

Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2021. augusztus 10. napján
elektronikusan érkezett közérdekű adatigénylés tárgyú megkeresésük
vonatkozásában az alábbi választ adjuk.

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Bank) által a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (a
továbbiakban: CÖKA) nyújtott támogatás vonatkozásában megkeresésükre jelen
válaszlevelünk mellékleteként csatoljuk a CÖKA támogatás iránti kérelmét,
a támogatási döntést rögzítő jegyzőkönyvet, valamint a felek által aláírt
támogatási szerződést. A támogatási szerződés 4.1-4.3. és 8. pontjaira
tekintettel a támogatási összeg felhasználása kapcsán még nem állnak a
Bank rendelkezésére dokumentumok, ezért ezeket nem tudjuk Önöknek
megküldeni.        

 

Tisztelettel,

 

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

idézett részek megjelenítése