Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres Rozi, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapesti Lakógyűlés költségei

We're waiting for Béres Rozi to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Lakógyűléssel kapcsolatos minden kiadást és az arról szóló szerződéseket.
Amennyiben nem a Fővárosi Önkormányzat állja ennek költségeit, kérem tételesen megjelölni, melyik feladattal, melyik céget, intézményt, szervezeti egységet kérték föl, bízták meg.
Tisztelettel kérem továbbá az akciót meglapozó közgyűlési döntést és előterjesztést elküldeni számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 18.

Üdvözlettel:

Béres Rozi

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Béres Rozi !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 64592 /2023-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

9 Melléklet

 • Attachment

  image001.png

  24K Download

 • Attachment

  FPH070 278 6 2023.pdf

  493K Download View as HTML

 • Attachment

  1.mell klet FPH030 736 18 2022 Nyomdai kivitelez si szolg ltat s v llalkoz i szerz d s.pdf

  3.2M Download View as HTML

 • Attachment

  2.mell klet FPH030 736 25 2022 Nyomdai kivitelez si szolg ltat s v llalkoz i szerz d s 1.sz.m dos t s.pdf

  1.6M Download View as HTML

 • Attachment

  3.mell klet FPH030 737 15 2022 Bor t kol si szolg ltat s v llalkoz si szerz d s.pdf

  3.2M Download View as HTML

 • Attachment

  4.mell klet FPH030 737 19 2022 Bor t kol si szolg ltat s v llalkoz si szerz d s 1.sz.m dos t s.pdf

  1.6M Download View as HTML

 • Attachment

  5.mell klet FPH030 25 7 2023 Bor t kol si szolg ltat s v llalkoz si szerz d s 2.sz.m dos t s.pdf

  6.3M Download View as HTML

 • Attachment

  6.mell klet FPH30 307 2 2023 K zbes t ssel sszef gg logisztikai szolg ltat si szerz d s.pdf

  1.9M Download View as HTML

 • Attachment

  7.mell klet FPH030 442 13 2023 Call center feladatok ell t sa v llalkoz si szerz d s.pdf

  8.0M Download View as HTML

Tisztelt Béres Rozi!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és mellékleteit.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Budapesti Lakógyűlés költségei'.

Tisztelettel kérem, hogy a https://lakogyules.budapest.hu/files/lak... dokumentumukban megjelölt összes cég szerződését, így a Magic Digital Kft. szerződését is legyenek kedvesek számomra rendelkezésre bocsájtani.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/budapesti_lak...

Üdvözlettel:

Béres Rozi

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt      Béres Rozi!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-  77887   /2023-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal      Főjegyzői Iroda     részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Béres Rozi!

 

Csatoltan megküldöm a közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői
levelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres Rozi, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.