Budapest, IV. ker. 70581/19 hrsz értékbecslés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest, IV. ker. 70581/19 hrsz.-ú, 6605 m2 területű, belterületi kivett beépített terület megnevezésű, Budapest, IV. ker. Tavasz utca 4. szám alatti ingatlan (volt Ady Endre Művelődési Központ) 2019. évi értékesítéshez kapcsolódó értékbecslést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Oldal Béla

Oroszi Melinda, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Oldal Béla!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan küldöm dr. Tahon Róbert
jegyző válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

jegyzői titkárság

Tisztelt Oroszi Melinda!

Kérem legyen szíves pontos linket küldeni az értékbecsléshez vagy megküldeni nekem elektronikusan a kért anyagot.
Sajnos a közölt linken több száz anyag található, mely között én nem találtam meg a kért anyagot. (bizonyára én voltam figyelmetlen)

Üdvözlettel:

Oldal Béla

Oroszi Melinda, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

 

Tisztelt Oldal Béla!

 

Az alábbi linken tudja megtekinteni a közérdekű adatigényléseket, köztük
az Ady Endre Műv. Ház értékbecslését is.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

 

[1]http://ujpest.hu/onkormanyzat_kozerdeku_...

 

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Fejér Adrienn

jegyzői referens

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet

 

             [2]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3140

e-mail: [3][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. http://ujpest.hu/onkormanyzat_kozerdeku_...
3. mailto:[email address]