Budakalászi Hírmondó szerződése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem küldjék el a Mátyus Bt.-vel kötött szerződést,a Budakalászi Hírmondó 2019-es nyomtatási munkáival kapcsolatosan.
Kérem küldjék el a Mátyus Bt.-vel kötött BÁRMILYEN okból kötött szerződést.
Továbbá küldjék el részemre az összes Budakalászi Hírmondó bármilyen munkálatával kapcsolatos anyagot, miszerint
Kovács Andrea a főszerkesztői munkáért milyen díjazást kapott?
A munkatársak, Szabady Szintia, Vertse Zita milyen díjazást kaptak a munkájukért?
A korrektúráért Dr. Kovách-Janitsek Romola és a fótósok milyen díjazásban részesültek?
A Lovász Anita által végzett tördelés az önkormányzat részére milyen kiadással járt?

Az ÖSSZES, fentiekkel és a munkafázisok végrehajtójának kiválasztásával kapcsolatos anyagot, (pl árajánlat bekérést a különböző munkafázisokra), továbbá kiválasztás döntési összegzését küldje el részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 18.

Üdvözlettel:

Ürömi János

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

Infó, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

9 Attachments

Tisztelt Ürömi János!

 

 

A 2020. február 18-án igényelt – a Budakalászi Hírmondóval kapcsolatban a
Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre álló – közérdekű adatkérésre a
választ az email mellékletében olvashatja el.

 

A tegnap elküldött adatszolgáltatás 3. mellékletében személyes adatok
maradtak,  ezért azok törlésre kerültek,  a teljes anyagot ezért ismét
megküldjük.

Kérjük, ezt az adatszolgáltatást vegye figyelembe.

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected]  

 

 

Budakalászi
Polgármesteri
Hivatal

2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[2] E-mail:
[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto: E-mail:%20[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]