Budafok kocsiszín átépítése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budafok Kocsiszín átépítésével kapcsolatos összes döntés-előkészítő és tervezési dokumentációkat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 7.

Üdvözlettel:

Dénes Balázs

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0005471/2016 

Dénes Balázs

[1][FOI #6088 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Dénes Balázs!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. március 8-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. február 15.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6088 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

5 Attachments

Ügyszám: 0038/0005471/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Dénes Balázs

[1][FOI #6088 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Dénes Balázs!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. február 7-én érkezett közérdekű
adatigénylésére, jelen levelünk mellékleteként küldjük a kért dokumentumok
harmadik, fennmaradó részét. 

 

A csatolmányok a tanulmány és szöveges részeket tartalmazzák, az
engedélyezési tervi munkarészek vonatkozásában terjedelmük miatt a BKK-n
belüli betekintést biztosítanánk, ezzel kapcsolatban az illetékes személy
elérhetőségei az alábbiak:

 

Feld Márton

Projektmenedzser

00 36 70 390 3578

[2][email address]

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. március 8.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6088 email]
2. mailto:[email address]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

2 Attachments

Ügyszám: 0038/0005471/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Dénes Balázs

[1][FOI #6088 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Dénes Balázs!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. február 7-én érkezett közérdekű
adatigénylésére, jelen levelünk mellékleteként küldjük a kért
dokumentumokat. Tekintettel arra, hogy a csatolmányok mérete miatt azok
egy levélben nem küldhetők el, a további dokumentumokat külön levelekben
küldjük meg Önnek.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. március 8.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6088 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    1sz melleklet epiteszet.zip

    22.3M Download

Ügyszám: 0038/0005471/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Dénes Balázs

[1][FOI #6088 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Dénes Balázs!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. február 7-én érkezett közérdekű
adatigénylésére, jelen levelünk mellékleteként küldjük a kért dokumentumok
második részét. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. március 8.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6088 email]