Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a Belügyminisztérium által a Hős utca 15/A-B társasház helyzetének rendezésére nyújtott 2,1 milliárd forintos támogatás felhasználása hol tart, hogy 2019 december 1-jétől 2020 július 15-ig mire, mekkora összeget költöttek!

Kérem, adják meg azt is, hogy atámogatásból fennmaradt összeget milyen ütemezésben, mire és mekkora értékben használják majd fel!

Továbbá kérem, küldjék meg részemre a támogatói okiratot és annak módosításait a teljes dokumentáációval (mellékletekkel) együtt!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 20.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

[email protected], Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a [1][email address] címre küldött levele a
Kőbányai Polgármesteri Hivatalhoz megérkezett, az ügyintézést megkezdjük.
A válaszadásig szíves türelmét kérjük.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2018. május 25-től kötelező érvényű, az
Európai Unió által elfogadott [2]Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) értelmében változások léptek életbe a személyes adatok még
szélesebb körű, egységes, biztonságos és jogszerű kezelése érdekében.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, valamint a Hivatal adatvédelmi és adatkezelési politikájáról,
továbbá a Hivatal által kezelt személyes adatok tekintetében az
adatkezelésre, az adatok védelmére, az adatbiztonságra vonatkozó
követelmények betartásáról a [3]www.kobanya.hu oldalon az
Ügyintézés/Adatvédelem címszó alatt tájékozódhat.

 

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, mert ez egy automatikusan
generált rendszerüzenet.

 

Köszönettel

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

 

1102 Budapest, Szent László tér 29.

központi telefonszám: +36 1 4338 100

központi faxszám: +36 1 4338 230

honlapcím: [4]www.kobanya.hu

központi e-mail cím: [5][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.otppenztarak.eu/modules.php?...
3. http://www.kobanya.hu/
4. http://www.kobanya.hu/
5. mailto:[email address]

Hegedűs Károly, Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Csikász Brigitta Asszony!

A Hős utcával kapcsolatos 2,1 milliárd forint támogatás felhasználásával
kapcsolatos közérdekűadat-igénylésére a mellékelt levélben küldöm
válaszunkat.

Üdvözlettel,

Hegedűs Károly

aljegyző

------------------------------------------------------------------------

Feladó: Csikász Brigitta <[1][FOI #15299 email]>
Elküldve: 2020. július 20., hétfő 8:26
Címzett: [2][Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat request - Bm támogatás felhasználása -
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy
a Belügyminisztérium által a Hős utca 15/A-B társasház helyzetének
rendezésére nyújtott 2,1 milliárd forintos támogatás felhasználása hol
tart, hogy 2019 december 1-jétől 2020 július 15-ig mire, mekkora összeget
költöttek!

Kérem, adják meg azt is, hogy atámogatásból fennmaradt összeget milyen
ütemezésben, mire és mekkora értékben használják majd fel!

Továbbá kérem, küldjék meg részemre a támogatói okiratot és annak
módosításait a teljes dokumentáációval (mellékletekkel) együtt!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 20.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #15299 email]

Ha a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [4][Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

+----------------------------------------------------------------+
|[6]A képet a feladó eltávolította.|[7]Contact us - KiMitTud |
| | |
| |kimittud.atlatszo.hu |
| | |
| |A KiMitTud weboldal ahhoz |
| |nyújt segítséget, hogy bárki |
| |információkhoz juthasson |
| |Magyarország minden olyan |
| |állami, önkormányzati vagy |
| |más közfeladatot ellátó |
| |szervéről, intézményéről |
| |(ezeket nevezzük itt a |
| |weboldalon összefoglaló néven|
| |adatgazdáknak), amely az |
| |állam működtetésében részt |
| |vesz vagy közpénzt költ. |
+----------------------------------------------------------------+

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

+----------------------------------------------------------------+
|[9]A képet a feladó eltávolította.|[10]Mi ez? - KiMitTud |
| | |
| |kimittud.atlatszo.hu |
| | |
| |A KiMitTud weboldal ahhoz |
| |nyújt segítséget, hogy bárki |
| |információkhoz juthasson |
| |Magyarország minden olyan |
| |állami, önkormányzati vagy |
| |más közfeladatot ellátó |
| |szervéről, intézményéről |
| |(ezeket nevezzük itt a |
| |weboldalon összefoglaló néven|
| |adatgazdáknak), amely az |
| |állam működtetésében részt |
| |vesz vagy közpénzt költ. |
+----------------------------------------------------------------+

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #15299 email]
2. mailto:[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #15299 email]
4. mailto:[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about