Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az előző adatigénylésem kapcsán megküldtek 2 db lakás átadás-átvételi jegyzőkönyvét.

- Kérem tájékoztatásukat, hogy az átadás-átvételkor készültek-e fotók a lakásokról!
- Kérem tájékoztatásukat, hogy az adatlapon szereplő "rendeltetésszerű használatra alkalmas / alkalmatlan" minősítés esetén miért nem került megállapításra a minősítés!
- Kérem tájékoztatásukat, hogy a piaci alapon bérbeadott és 2023.01.30. napján átvett lakás óvadék elszámolása miért nem történt még meg! A pályázati kiírásban (Ady 13-15 5. em 46.) a becsült nettó anyagköltség 1.160.260,-Ft. Ezen összeg + munkadíj bizonyára az előző bérlőt terheli, így érthetetlen, hogy ezen költségeket miért az új beköltözni kívánó lakót terhelik. Kérem válaszukat!

- Az önkormányzati bérlakások a közvagyon részét képezik, így az ezzel kapcsolatos adatigénylés mely jelen esetben az Ady 41. 8. emelet 32-re vonatkozik nyilvános adat kell, hogy legyen, így kérem válaszukat, a bérleményre vonatkozó elmaradás összegére évenként a 2014-es évtől!
- Kérem tájékoztatásukat, hogy a 2021-es hiányos adatközlést követően 2021-2023 között milyen intézkedések történtek!
- Kérem tájékoztatásukat, hogy 2021 előtt mikor volt adatközlési felhívás az önkormányzat részéről 2014-től, kérem ezen felhívások dokumentummal történő alátámasztását!
- Kérem tájékoztatásukat, hogy 2023 márciusa előtt mikor volt bérlemény ellenőrzés és kérem ezen ellenőrzési jegyzőkönyvek megküldését 2014-től!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 25.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Babics Enikő,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításról szóló tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításról szóló tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

 

Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Vincze Anikó

jegyző

Budapest Főváros XXI. Kerület

Csepeli Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Tel: 06 1 427-6125

 

 

 

idézett részek megjelenítése