Az MBVK felügyeleti ellenőrzésével összefüggő szerződések

Az igénylés sikeres volt.

dr. Császti Ferenc

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamaránál lefolytatott felügyeleti ellenőrzés, köznyelven „átvilágítás” során a minisztérium külső szakértőket vett igénybe.
Kérem, hogy a szíveskedjék kiadni a külső szakértőkkel kötött megbízási szerződések másolatát.
Amennyiben erre nem látnak lehetőséget, akkor kérem kiadni részemre az alábbi adatokat:
- A szakértő neve (cégneve)
- A szakértő részére megállapított megbízási díj összege
- A szakértő megbízási szerződésben foglalt feladatai

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 25.

Üdvözlettel:
Dr. Császti Ferenc

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

6 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Iktatószám: V/36/2/2015

 

dr. Császti Ferenc úr

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara
felügyeleti ellenőrzésével összefüggő szerződések

 

Tisztelt dr. Császti Ferenc Úr!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. február 25-én érkezett
adatigénylésével kapcsolatban kérjük, hogy a mellékelt dokumentumokat
szíveskedjen felhasználni, a korábban megküldött, személyes adatokat is
tartalmazó szerződésmásolatokat szíveskedjék törölni.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Adminisztrátor hozzászólt ()

Az adatigénylésre 2015. március 11-én megküldött választ az adatgazda kérésére, annak személyesadat-tartalma miatt töröltük.