Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály II. kerületet érintő döntései.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által, az alábbi ingatlanokat érintő érdemi döntéseit, határozatait:

1. A 1025 Budapest, II. ker., Cirbolya u. 3-9. ingatlan (hrsz. 16019/5) fennmaradási ügye tárgyában, az ÉTDR szerint 2021.04.21-én született érdemi döntést.
2. A 1025 Budapest II. kerület, Verecke út 120. lakóépület (HRSZ: 15888/1 ) fennmaradási és továbbépítési engedélyezési kérelme iránt indult eljárásban született döntés, határozat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2021. április 28.

Üdvözlettel:
Tordai Bence

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

2 Melléklet

Tisztelt Tordai Bence!

 

A 2021. április 26. napján benyújtott, az „Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály II. kerületet érintő döntései” tárgyú adatigénylésére hivatkozva
mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0010/00131-2/2021. iktatószámú levelét és annak mellékletét.

Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...