Az egyéni vállalkozók számának alakulása

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A létező egyéni vállalkozók számát 2022.01.01-2022.09.30 időszakáról, minden hónap utolsó napjára vonatkozóan, a szüneteltetőket külön említve. Ez elvileg 18 szám (9*2). A számokat kérem ne kerekítsék, a tényadatok a rendelkezésükre állnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 29.

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni vállalkozók száma tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylése válaszadási határidejét 45 napra meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. november 14.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Elfogadhatatlan, hogy 18 számot nem hajlandóak megküldeni.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.) Kormányrendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni vállalkozók száma tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylése válaszadási határidejét 45 nappal meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. december 13.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Nemzeti Adó- és Vámhivatal's handling of my FOI request 'Az egyéni vállalkozók számának alakulása'.

Döbbenetes, hogy az adóhatóság nem képes elküldeni az adatokat. Ez felháborító!

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/az_egyeni_val...

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban kelt adatigénylésére válaszul az alábbi adatokkal tájékoztatom.

Az igényelt adatok az alábbi, nyilvános linken elérhetőek: https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/g...

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2023. január 16.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Nemzeti Adó- és Vámhivatal's handling of my FOI request 'Az egyéni vállalkozók számának alakulása'.

Nem hiszek a KSH adatainak, ezért fordultam az adatgazdához, ami a NAV. A KSH amúgy se mutatja ki a szüneltetők számát. A válaszuk így felháborító és hamis.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/az_egyeni_val...

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt