Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az agárdi tóparti terület felújítási koncepciójával kapcsolatos terveket, képeket, dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 5.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jankovich Zoltánné Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, az agárdi tópart felújítási koncepciójára előterjesztet adatigénylésemet kérésüknek megfelelően az alábbiak szerint pontosítom:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az agárdi tóparti terület felújítási koncepciójára vonatkozó valamennyi dokumentumot, tervet, látványtervet, engedélyt, szerződést, stb., amelyek a 2022. április 21.-én tartott lakossági fórumon bemutatásra kerültek.

Amennyiben ezek mindegyike az önkormányzati honlapon, a https://gardony.hu oldalon nyilvánosságra lettek hozva, úgy a kért tartalomra mutató pontos linkkel is teljeíthető az adatigénylésem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 19.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Tisztelettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jegyző Asszony!

A közérdekű adatigénylésemre megállapított költségtérítés jogellenes!

Bár munkaköri kötelessége lenne ismerni a jogszabályokat, de ha esetleg mégsem ismerné, így felhívom szíves figyelmét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére, melynek értelmében az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát.

Az Ön - egyébként elfogadhatatlan - kimutatásában 4 munkaóra szerepel, amely az idézett rendelkezés szerint nem lehet kölségtérítés alapja.

Megjegyzem, hogy közérdekű adatigénylés nélkül is közzé kellene tenni a https://gardony.hu honlapon azokat a terveket, amelyeket egy lakossági gyűlésen bemutattak. Az adatigénylésem pontosításakor pedig kifejezetten kiemeltem, hogy az ily módon is teljesíthető.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közérdekű adatigénylésemet nem teljesítik, úgy a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jegyző Asszony!

Eljárása elfogadhatatlan, és jogellenes!

Az előző levelükben 4 munkaórát mutattak ki, majd mikor felhívtam a figyelmét arra, hogy 4 munkaórára nem számítható fel költségtérítés, az időtartam nagy hirtelen 8 órára változott.

Jegyző Asszony! Van aki ezt elhiszi önnek?

Mennyire hihető, hogy egy lakossági fórumon bemutatott tervek összeállítása 8 munkaórát vesz igénybe?

Mennyire felel meg az információszabadság követelményének, hogy az egyébként a város hivatalos honlapján elvárt módon mindenki számára elérhetővé tétel helyett minden átlátszó és hamis ürüggyel próbálnak kibújni a jogi kötelességük alól? Sokadszorra!

Tudom, hogy sem Önt, sem a Polgármester urat nem zavarják a jogszabályok, de mégis tűrhetetlen és elfogadhatatlan az a módszer, ahogy Önök az ügyekt intézik.

De nem adom fel, és a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi