Az agárdi tóparti terület felújítási koncepciója

Fülöp Noémi made this Közérdekűadat request to Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

A(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az agárdi tóparti terület felújítási koncepciójával kapcsolatos terveket, képeket, dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 5.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jankovich Zoltánné Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, az agárdi tópart felújítási koncepciójára előterjesztet adatigénylésemet kérésüknek megfelelően az alábbiak szerint pontosítom:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az agárdi tóparti terület felújítási koncepciójára vonatkozó valamennyi dokumentumot, tervet, látványtervet, engedélyt, szerződést, stb., amelyek a 2022. április 21.-én tartott lakossági fórumon bemutatásra kerültek.

Amennyiben ezek mindegyike az önkormányzati honlapon, a https://gardony.hu oldalon nyilvánosságra lettek hozva, úgy a kért tartalomra mutató pontos linkkel is teljeíthető az adatigénylésem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 19.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Tisztelettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jegyző Asszony!

A közérdekű adatigénylésemre megállapított költségtérítés jogellenes!

Bár munkaköri kötelessége lenne ismerni a jogszabályokat, de ha esetleg mégsem ismerné, így felhívom szíves figyelmét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére, melynek értelmében az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát.

Az Ön - egyébként elfogadhatatlan - kimutatásában 4 munkaóra szerepel, amely az idézett rendelkezés szerint nem lehet kölségtérítés alapja.

Megjegyzem, hogy közérdekű adatigénylés nélkül is közzé kellene tenni a https://gardony.hu honlapon azokat a terveket, amelyeket egy lakossági gyűlésen bemutattak. Az adatigénylésem pontosításakor pedig kifejezetten kiemeltem, hogy az ily módon is teljesíthető.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közérdekű adatigénylésemet nem teljesítik, úgy a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jegyző Asszony!

Eljárása elfogadhatatlan, és jogellenes!

Az előző levelükben 4 munkaórát mutattak ki, majd mikor felhívtam a figyelmét arra, hogy 4 munkaórára nem számítható fel költségtérítés, az időtartam nagy hirtelen 8 órára változott.

Jegyző Asszony! Van aki ezt elhiszi önnek?

Mennyire hihető, hogy egy lakossági fórumon bemutatott tervek összeállítása 8 munkaórát vesz igénybe?

Mennyire felel meg az információszabadság követelményének, hogy az egyébként a város hivatalos honlapján elvárt módon mindenki számára elérhetővé tétel helyett minden átlátszó és hamis ürüggyel próbálnak kibújni a jogi kötelességük alól? Sokadszorra!

Tudom, hogy sem Önt, sem a Polgármester urat nem zavarják a jogszabályok, de mégis tűrhetetlen és elfogadhatatlan az a módszer, ahogy Önök az ügyekt intézik.

De nem adom fel, és a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy a mai napon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság részére a jogellenes eljárásukkal kapcsolatos alábbi bejelentést tettem, melyben hivatalbóli vizsgálat megindítását kezdeményeztem.

"Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

email: [email address]

Tárgy: Bejelentés közérdekű adatok megismerése iránti igény jogellenes nem teljesítése miatt Gárdony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalával szemben

Tisztelt Hatóság!

Aluírott, Fülöp Noémi Erika bejelentéssel kívánok élni a tisztelt Hatóság felé Gárdony Város Önkormányzatával szemben, mivel mint közfeladatot ellátó szerv, folytatólagosan, ismétlődően, súlyos mértékben megszegte az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből rá háruló kötelezettségeket.

Ennek alátámasztására az alábbiakat kívánom előadni:

Gárdony Város polgármestere 2022. április 21-re, két nappal korábban lakossági fórumot hirdetett meg az agárdi tópart rekonstrukciójára vonatkozó tervek ismertetésére. Tekintettel arra, hogy a meghirdetés nagyon közel esett a lakossági fórum időpontjához, így a legtöbb dolgozó embernek nem volt megoldható, hogy hétköznap részt tudjon azon venni. Így én sem tudtam azon részt venni.

Vártam, hogy majd a www.gardony.hu oldalon közzétételre kerül a fórumon bemutatott anyag, azonban nem így történt.

Ezért 2022. május 8-án a kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést nyújtottam be, melyben kértem, hogy elektronikus másolatban küldjék meg részemre az agárdi tóparti terület felújítási koncepciójával kapcsolatos terveket, képeket, dokumentumokat.

2022. május 11-i levelében Gárdony Város jegyzője a kérelmem pontosítására hívott fel, amelyre válaszul 2022. május 19.-én pontosítottam a kérelmemet, hogy az agárdi tóparti terület felújítási koncepciójára vonatkozó valamennyi dokumentumot, tervet, látványtervet, engedélyt, szerződést, stb., kérek elektronikus másolatban megküldeni, amelyek a 2022. április 21.-én tartott lakossági fórumon bemutatásra kerültek.

Ezt követően jegyző asszony a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendeletre hivatkozva 2022. május 27-i válaszában 22.600.-Ft költségtérítést állapított meg, amelyet a mellékelt levél szerint 4 munkaóra ráfordítással indokolt, amely szerint 2 fő egyeztet a kérelemről, rendszeri és minősíti az adatokat 2 órában, 1 fő pedig felkutatja és összesíti az adatokat, majd digitalizálja azokat ugyancsak 2 órában.

2022. május 30-án küldött válaszomban tájékoztattam a jegyző asszonyt arról, hogy eljárása jogellenes, és felhívtam a figyelmét a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére, melynek értelmében az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát.

Megjegyeztem egyúttal azt is, hogy amennyiben a kért adatokat a www.gardony.hu oldalon a nyilvánosság számára elérhetővé teszik, úgy közérdekű adatigénylésemet a tartalomra mutató link megküldésével is teljesíthetik.

Jegyző asszony újabb válaszlevelében, 2022. június 2-án arról tájékoztatott, hogy a hivatkozott Korm. rendeletre tekintettel jártak el, mivel az adatigénylésem teljesítése összesen 8 munkaórát vesz igénybe, és csak a második 4 munkaórát számolták fel nekem. Azt nem fejtette ki jegyző asszony, hogy a fel nem számított további 4 munkaóra milyen tevékenységet takar.

Közérdekű adatigénylésem, a jegyző asszony levelei és az én válaszaim a jelen beadványhoz mellékelten csatolásra kerülnek, de azok eredetileg is elérhetők ezen az internetes linken:

https://kimittud.hu/request/az_agardi_to...

Meglátásom szerint a közérdekű adatigénylésem keretében olyan adatszolgáltatást kértem, amelyet a közfeladatot ellátó szervnek az Infotv. I. sz. Mellékletét képező közzétételi lista szerint kötelezően nyilvánosságra kellett volna hoznia. Különösen az I. sz. Melléklet II. részében a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok cím alatt.

Közérdekű adatigénylésem már rendszerezett, összegyűjtött, és korábban a résztvevők számára be is mutatott adatokra irányult, amelyek már digitalizált formában vannak, mivel azokat kivetítették, tehát kizárt, hogy az adatigénylésem teljesítése 8 munkaórát venne igénybe.

Már korábban is rendszeresen előfordult, hogy Gárdony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Költségtérítések ad hoc és jogellenesen módon állapított meg, és emiatt már többen is panaszt tettek a t. Hatóságnál. Azt nem tudom, hogy milyen eredménnyel zárultak ezek az eljárások, de sajnos a jogellenes gyakorlat most is jellemzi Gárdony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát.

Gárdony Város Jegyzője 2020. szeptember 30. napján a www.gardony.hu oldalon tájékoztatót tett közzé, melyben leszögezte, hogy tekintettel az utóbbi időben jelentős számban megszaporodott adatigénylésekre, és ezáltal a hivatal dolgozóinak aránytalan mértékű igénybevételére és az azzal kapcsolatban felmerült ügyviteli költségekre, az adatigénylésért költségtérítést állapítanak meg. Tehát minden egyes adatigénylés teljesítését költségtérítéshez kötik.

Ugyanebben a tájékoztatóban Jegyző Asszony a következőt írja:

„A közérdekű adatokra vonatkozó kérelem beérkezését követően a hivatal vezetői – polgármester, jegyző, aljegyző – egyeztetnek egymással arról, hogy a kért információ az önkormányzat feladatkörét érintő közérdekű adatnak minősül-e, és az adatot tartalmazó irat illetve dokumentum pontosan hol lelhető fel. Ezt követően a kérelem az ügyiratkezelés szabályai szerint szignálásra, iktatásra, majd az elintézésre kijelölt ügyintézőhöz kerül. Az ügyintéző egyeztet a hivatal vezetőjével, majd intézkedéseket tesz a kért közérdekű adatot, vagy adatokat tartalmazó iratok beszerzése érdekében. Ez nem minden esetben lelhető fel a polgármesteri hivatal informatikai rendszerében, sokszor az irattárból kell a kért dokumentumot előkeresni.

Az iratok birtokában az ügyintéző az adatokat rendszerezi, megszerkeszti a válaszlevél tervezetét, csatolja a kért adatokat tartalmazó iratokat, ismét egyeztet a kiadmányozást végző jegyzővel, majd a választ postai vagy elektronikus úton megküldi az iratigénylőnek.

A fentiekben ismertetett folyamat többnyire több órát vesz igénybe.”

(forrás: https://www.gardony.hu/kozerdeku-adat-ir... )

Mivel kizárólag elektronikus úton kértem az adatszolgáltatást, így kizárólag a munkaóra ráfordítás alapján lehetne költségtérítést megállapítani, mely esetben a közfeladatot ellátó szervnek ki kell mutatnia azt, hogy hány fő, hány munkaóráját számolták el, és munkakörhöz kapcsolódó személyenkénti bontásban munkaóránként mekkora összeget vettek figyelembe. Az adatkezelőnek pontosan le kell írnia azokat a munkafolyamatokat is, amelyeket elvégez, vagy el fog végezni az adatigénylés teljesítéséhez. Ezt követően kezdődtek meg a nyilvánvalóan eltúlzott, ad hoc, a valós munkaóra ráfordítás mennyiségét jelentősen eltúlzó számítási alapok megküldése.

A Jegyző Asszony által tanúsítottak és megállapított költségtérítés először négy órára, majd utóbb nyolc órára módosított számítási alapja egyértelműen azt támasztja alá, hogy az adatkezelő ténylegesen nem a felmerülő munka ellenértékét számítja fel költségtérítésként, hanem az ad hoc megállapított költséget kívánja arra felhasználni, hogy a közérdekű adatok megismerését jelentősen megnehezítse.

Nyilvánvaló, hogy egy jogszabályoknak megfelelően működő adatkezelő esetében rendszerint nincs szükség a 2 vezetőnek egyeztetnie arról, hogy a kért adat közérdekű adat-e, és az Önkormányzat működési körébe tartozik-e. Erre az egyeztetésre minden esetben 2 fő összesen 4 órányi munkaidejét számították fel, ugyanúgy, mint az általam benyújtott igénylés esetében is. Ugyancsak elképzelhetetlen, hogy két órát vegyen igénybe azon adatok felkutatása, amelyeket egy hónappal korábban egy lakossági fórumon prezentáltak, különösen egy olyan szerv esetében, amely a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi az iratok kezelését.

A T. Hatóság A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK MENETÉRŐL szóló, 2018.06.30.-án közzétett tájékoztatójában a költségtérítés megállapításával kapcsolatban a következőt szögezte le:

„A közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújtanak. Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre. Az adatkezelő azonban bármikor dönthet úgy, hogy az adatszolgáltatásért nem állapít meg költségtérítést.

Három fajta költségelem számítható fel: a felhasznált adathordozó, a kézbesítés, valamint a munkaerő-ráfordítás költsége (egyéb költségelem nem vehető figyelembe).

Az adatok felkutatásához, összesítéséhez, rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez szükséges időtartamból az első 4 munkaóra nem számítható fel.

Célszerű tehát az adatigényléssel érintett időszakot, vagy az adatok körét, dokumentumok listáját olyan bontásban meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítéséhez szükséges időtartam lehetőleg ne, vagy csekély mértékben haladja meg a 4 munkaórát, figyelemmel annak várható költségvonzatára.

Munkaerő ráfordítás esetében az intézménynek ki kell mutatnia azt, hogy hány fő, hány munkaóráját számolták el, és munkakörhöz kapcsolódó személyenkénti bontásban munkaóránként mekkora összeget vettek figyelembe. Az adatkezelőnek pontosan le kell írnia azokat a munkafolyamatokat is, amelyeket elvégez, vagy el fog végezni az adatigénylés teljesítéséhez. Jelentős terjedelmű másolat készítésénél arról is tájékoztatást kell adnia, hogy az adatigénylés mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is. „

Az itt ismertetett alapelvek jellemzik a közérdekű adatigénylések területén keletkezett bírói gyakorlatot is, valamint a T. Hatóság számos, konkrét ügyet vizsgáló jelentésében is visszaköszönnek.

Gárdony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala eljárása sérti az Infotv. 29. § (3) és (4) bekezdését, a 30.§ (2) bekezdését és a a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat és jogellenesen kötötte költségtérítés megfizetéséhez a közérdekű adatigénylésemet.

Az Info tv. 38.§ (2) bekezdése értelmében a Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése. A (3) bekezdés értelmében a Hatóság bejelentés alapján és hivatalból vizsgálatot folytat.

Az Info tv. 52.§ (1) bekezdése szerint a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Jelen bejelentésem az Infotv. 52.§ (1a.) bekezdésében meghatározott egy éves határidőn belül történt.

Előadom, hogy az ügyben nincs bírósági eljárás folyamatban.

Fentiek szerint tisztelettel kérem, hogy a t. Hatóság indítson hivatalból vizsgálatot Gárdony Város Önkormányzatával szemben, mivel nem tett eleget az Info tv. 29.§ és 30.§ aiban megállapított kötelezettségeinek!

Kelt, 2022.07.01.

Fülöp Noémi Erika"

Üdvözlettel:

Fülöp Noémi