Tisztelt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hivatali idejükben látogatták-e az alább felsorolt
alkalmazott(ak) a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényeit?

2. A felsorolt alkalmazott(ak) munkaszerződését.

3. Részletes kimutatást arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott(ak) Tusványos-látogatásával kapcsolatban milyen kiadásai voltak a KEKKH-nak (pl. utazási- és szállásköltség, napidíj/költőpénz, honorárium stb.).

1, Vetési Iván (elnök, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Tisztelt Kálmán Mihály Úr!

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala felé
2013. augusztus 3-án a [1]http://kimittud.atlatszo.hu oldal
közérdekű-adatigénylő rendszerén keresztül előterjesztett állampolgári
adatigénylésére hivatkozva, az „AlkalmazottakTusványoson” tárgyában az
alábbiakról tájékoztatom:

 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban Vetési Iván,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
elnöke - meghívásnak eleget téve -, kerekasztal-beszélgetésen vett részt,
melyet az „Állami és piaci szereplők az infokommunikációs
szolgáltatásokban” témakörében rendeztek.  

 

Látogatásakor az alábbi költségek merültek fel:

 

Ssz. Igénybevett szolgáltatások Költség (Ft)
1 Vonat 69 532 
2 Utasbiztosítás (baleset-, betegség- és 2 539 
poggyászbiztosítás
3 Napidíj 30 338 
  Összesen: 102 409

 

A kiküldetés során – az idő-, és költséghatékonyságot figyelembe véve –
Vetési Iván elnök úr vonattal utazott. Tekintve, hogy mind az oda, mind a
vissza út esetében az éjszakát a vonaton töltötte, így külön szállás
költség nem keletkezett, valamint a munkaidőből való távolléte is a lehető
legrövidebb időre korlátozódott.

 

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy mivel Vetési Iván elnök úr
kormánytisztviselő, munkaszerződéssel nem, hanem kinevezési
okmánnyal rendelkezik.

Üdvözlettel:

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Nemzetközi és Kommunikációs Főosztály

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/