Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) a Nagy Nép Szocialista Líbiai Jamahirija Budapesti Líbiai Gazdasági és Kereskedelmi Kapcsolatok Irodája fenntartásában lévő
201154 OM azonosító számú
Al Wahda Arab Iskola
közzétételi listáját,

2.) az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetsége mellett működő Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító számát, fenntartóját, székhelyét, közzétételi listáját.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 17.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tisztelt Kiss László!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Törvény) 2. § (3) bekezdése szerint köznevelési intézményt
a) az állam, valamint
b) e törvény keretei között
ba) a nemzetiségi önkormányzat,
bb) az egyházi jogi személy,
bc) a vallási egyesület vagy
bd) más személy vagy szervezet
alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte.

A Köznevelési Törvény 4. § 16. pontja szerint magán köznevelési intézmény: a 2. § (3) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában meghatározott személy által fenntartott köznevelési intézmény.

A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által működtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer.

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző, a jegyző, a közneveléssel, a szakképzéssel és a felsőoktatással összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, intézmények adatokat szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba.

A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi listában lehet elérhetővé tenni.
A Rendelet 24. § (4) bekezdése alapján a Hivatal a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából.
Az intézmények közzétételi listája nyilvános adat, amely az Oktatási Hivatal honlapján az intézménykeresőből (https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/ki...) a „Közzétételi lista” pontból letölthető.

Fentiek alapján – mivel a magán fenntartású köznevelési intézmények is a köznevelési intézmények körébe tartoznak – vonatkoznak rájuk a köznevelési intézmények számára jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségek.

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

1.) a Nagy Nép Szocialista Líbiai Jamahirija Budapesti Líbiai Gazdasági és Kereskedelmi Kapcsolatok Irodája fenntartásában lévő 201154 OM azonosító számú Al Wahda Arab Iskola:
OM azonosító szám: 201154

Az intézmény közzétételi listával nem rendelkezik.

2.) Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és Gimnázium

OM azonosító száma: 200858
Fenntartója: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége
Székhely: 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca 35.

Kérésére küldöm az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és Gimnázium közzétételi listájának elérhetőségét:

https://kir2info.kir.hu/pub/Index/200858


Tisztelettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Kérem, szíveskedjen részemre megküldeni az igényelt és belinkelt közzétételi listában "Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. 11. 24. 2021. 11. 24. Hatósági ellenőrzés"
nyilvános megállapításait.

Üdvözlettel: Kiss László

Az adatigénylés teljesített része (részletek):

file:///C:/Users/docto/Downloads/export200858_202421.pdf:
200858
Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és
Gimnázium
1135 Budapest XIII. kerület, Vágány utca 12-14

KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.
1. Intézmény adatai
Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
2. Fenntartó adatai
3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és Gimnázium
(1135 Budapest XIII. kerület, Vágány utca 12-14)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
200858
Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és
Gimnázium
1135 Budapest XIII. kerület, Vágány utca 12-14
OM azonosító: 200858
Intézmény neve: Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő
Általános Iskola és Gimnázium
Székhely címe: 1135 Budapest XIII. kerület, Vágány utca 12-14
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Gorbacheva Tatiana
Telefonszáma: 1/3290863
E-mail címe: [email address]
Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 11. 24.
Fenntartó: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége
Fenntartó címe: 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca 35.
Fenntartó típusa: külföldi állam
Képviselő neve: Platonov Valeriy
Telefonszáma: 1/3322154
E-mail címe: [email address]
Oldal 1 / 7
...
Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem hirdetjük felvételt
A beiratkozásra meghatározott idő:
2022.04.30
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
11
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Nincs lehetőség közzétenni
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
2022.06.01
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. 11. 24. 2021. 11. 24. Hatósági ellenőrzés
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
09-01 - 06.30
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Karácsony 2021.12.22
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nincs
Utolsó frissítés: 2021. 11. 24.
...

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tisztelt Kiss László!

A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi listában lehet elérhetővé tenni.

A Rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontja szerint a nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait.

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és Gimnázium Közzétételi listájában „A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai” mezőben szereplő információn túl az Oktatási Hivatalban nem áll rendelkezésre egyéb adat.

Tisztelettel:

OKTATÁSI HIVATAL

idézett részek megjelenítése