Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Miniszterelnök úr véleményét arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy üzletember hajóján töltötte a szabadságát. Miniszterelnök úr tudomása szerint ajándék utazáson vett részt a külügyi tárca vezetője , vagy piaci áron bérelte a jachtot annak tulajdonosától.

Miniszterelnök úr szerint elfogadható az, ha Szijjártó miniszter úr ajándék utazáson vett részt?

Miniszterelnök úr járt Horvátországban 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 20. között?

Ha igen, mely településeken járt Miniszterelnök úr, mennyi ideig tartózkodott ott és mikor?

Milyen közlekedési eszközzel utazott oda?

Kinek a tulajdonában van az a közlekedési eszköz amellyel utazott?

Kivel utazott Horvátországba Miniszterelnök úr?

Ha igen, hol szállt meg a horvátországi tartózkodása alatt?

Találkozott Miniszterelnök úr Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel vagy más tagjával a magyar kormánynak valamilyen horvátországi helyszínen 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 20. között?

Volt találkozója Miniszterelnök úrnak 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 20. között bármely magyar üzletemberrel Horvátországban?

Járt Miniszterelnök úr a Lady Mrd vagy az Artemy nevű hajók valamelyikén 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 20. között?

Járt Miniszterelnök úr bármikor korábban a Lady Mrd vagy az Artemy nevű hajók valamelyikén? Ha igen, mikor? Ha igen, milyen feltételekkel, milyen bérleti díjért használhatta ezeket a hajókat?

Miniszterelnök úr szerint mekkora értékű ajándék elfogadása megengedhető a kormányában dolgozó miniszterek számára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/224/2020

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Horn
Gabriella                                                                    

részére                                                           
                                           

                                              
                                                                                             

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Miniszterelnök úr véleményét arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter egy üzletember hajóján töltötte a szabadságát.
Miniszterelnök úr tudomása szerint ajándék utazáson vett részt a külügyi
tárca vezetője , vagy piaci áron bérelte a jachtot annak tulajdonosától.

Miniszterelnök úr szerint elfogadható az, ha Szijjártó miniszter úr
ajándék utazáson vett részt?

Miniszterelnök úr járt Horvátországban 2020. augusztus 1. és 2020.
augusztus 20. között?

Ha igen, mely településeken járt Miniszterelnök úr, mennyi ideig
tartózkodott ott és mikor?

Milyen közlekedési eszközzel utazott oda?

Kinek a tulajdonában van az a közlekedési eszköz amellyel utazott?

Kivel utazott Horvátországba Miniszterelnök úr?

Ha igen, hol szállt meg a horvátországi tartózkodása alatt?

Találkozott Miniszterelnök úr Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterrel vagy más tagjával a magyar kormánynak valamilyen
horvátországi helyszínen 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 20. között?

Volt találkozója Miniszterelnök úrnak  2020. augusztus 1. és 2020.
augusztus 20. között bármely magyar üzletemberrel Horvátországban?

Járt Miniszterelnök úr a Lady Mrd vagy az Artemy nevű hajók valamelyikén
2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 20. között?

Járt Miniszterelnök úr bármikor korábban a Lady Mrd vagy az Artemy nevű
hajók valamelyikén? Ha igen, mikor? Ha igen, milyen feltételekkel, milyen
bérleti díjért használhatta  ezeket a hajókat?

Miniszterelnök úr szerint mekkora értékű ajándék elfogadása megengedhető a
kormányában dolgozó miniszterek számára?”

 

Tájékoztatom, hogy a kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem
minősül az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
[2]e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]