Adatvédelmi tisztivselői szerződés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó dokumentumok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Hivatal adatvédelmi tisztivselői feladatok ellátására kötött szerződését, valamint a szerződést megelőző ajánlatkérés teljes dokumentációját, beleértve valamennyi benyújtott ajánlatot,
- a Hivatal adatkezelési szabályzatát,
- a Hivatal valamennyi adatkezelési tájékoztatóját, beleértve a köztisztviselői jogviszonyokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót is,
- a Hivatal GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartását,
- a Hivatal adatfeldolgozási szerződéseit, valamint a Hivatal adatfeldolgozóiról egy tételes listát a cég és a tevékenység megnevezésével,
- a Hivatal által elvégzett hatásvizsgálatokat, valamint
- az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kiállított valamennyi teljesítésigazolást, amennyiben a felek közötti elszámolás alapja valamilyen meghatározott dokumentum, úgy azokat is, és valamennyi, az adatvédelmi tisztiviselői által elkészített okiratot, szabályozó dokumentumot, szerződést, szabályzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 7.

Üdvözlettel:

Koller Gábor

Pázmándi Tamás,

4 Melléklet

Tisztelt Koller Gábor Úr!

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2019. június 7-én beérkezett
közérdekű adatigénylésének teljesítése céljából csatoltan küldöm a kért
dokumentumok elektronikus másolati példányát.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, valamint az adatkezelési
tájékoztatói a [1]http://mezokovesd.hu/index.php?action=sh... ,
hivatalos weboldalunk adatkezelési tájékoztatója pedig a
[2]http://mezokovesd.hu/index.php?action=ad... hivatkozáson érhető
el, emiatt ezekkel kapcsolatos adatigénylésének ebben a formában teszünk
eleget.

--------------

Tisztelettel:

Pázmándi Tamás
adatvédelmi tisztviselő

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Tel./fax: 49/511-535
E-mail: [3][email address]
Web: [4]www.mezokovesd.hu
P Kérem gondoljon a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatja ezt az
elektronikus levelet!

References

Visible links
1. http://mezokovesd.hu/index.php?action=sh...
2. http://mezokovesd.hu/index.php?action=ad...
3. mailto:[email address]
4. http://www.mezokovesd.hu/