Adatigénylés a minisztérium és háttérintézményei vezetői és felsővezetői juttatásaival kapcsolatban.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem a minisztériumra és háttérintézményeire vonatkozólag megküldeni - személyes adatok nélkül, csupán szervezeti egység / beosztás megjelölésével - azoknak a dolgozóknak a listáját, közigazgatásban dolgozók fizetésének háromszorosánál, azaz havi bruttó 600.000 Ft-nál több fizetést kaptak az elmúlt hónapban - vagyis novemberi kifizetéssel. Kérem külön kiemelni azokat, akiknél az elmúlt 12 hónapban a havi alapbéren túl kiegészítő juttatásokat (jutalmat, prémiumot, többletfeladatokkal igazolt illetménykiegészítést vagy egyéb juttatást) fizettek ki, és feltüntetni ezt - a 12 hóra vonatkozó - összeget. Kérem a listán kiemelni azokat akiket a bérek befagyasztására vonatkozó döntések és tájékoztatások ellenére az elmúlt 12 hónapban fizetésemelést kaptak. Kérem megadni az emelések összegét és indoklását.

Kérem felsorolni azon minisztérumi vezetőket, akik a minisztérium által felügyelt vállalatok és intézmények felügyelőbizottságaiban és igazgatótanácsaiban, igazgatóságaiban vagy egyéb szervezeteiben külön juttatásért ellenőrző, felügyeleti, szakmai irányítási tevékenységet végeznek. Az egyes vezetőkhöz kérem feltüntetni a juttatások összegét, és annak indoklását, hogy a minisztériumi munkakörükben meghatározott feladatokon túl milyen jellegű tevékenységet folytatnak, ami indokolná a külön juttatást.

Kérem tájékoztassanak, hogy jelenleg - november elsejével - hány és milyen típusú gépkocsit használnak a minisztériumban és háttérintézményeiben. Kérem külön jelezni, hogy ezek közül melyek vannak a minisztérium és az intézmények tulajdonában, illetve melyeket bérelnek vagy lízingelnek. Külön kérem kiemelni azokat a gépjárműveket, melyeket nem a tulajdonos vagy bérlő intézmény munkatársa használatában van - különös tekintettel a minisztériumi dolgozók által használt háttérintézmények vagy az NFM felügyelete alá tartozó vállalatok, vállalkozások által biztosított gépjárművekre.

A személy használatra rendelt személygépkocsik kapcsán kérem megadni a hivatali és magáncélú gépjárműhasználat üzemanyagköltségeinek elmúlt havi intézményenkénti bontásban - a minisztérium és háttérintézményei tulajdonában lévő, illetve a számukra a minisztérum felügyelete alá tartozó vállalatok által biztosított gépjárművek vonatkozásában. Amennyiben a hivatali és magánhasználat - elszámolás, kirendelés vagy szabályzat alapján igazolhatóan - nem különíthető el, kérem a tételeket magánhasználatként feltüntetni.

Kérem tájékoztassanak, hogy szeptember, október folyamán a minisztérium és háttérintézményeinek munkatársai mikor milyen külföldi utazáson vettek részt az állam - az NFM, háttérintézmények vagy a felülelete alá tartozó vállalatok - költségén. Kérem külön feltüntetni, hogy ezek hány napot vettek igénybe, illetve pontosan felsorolni a kapcsolódó utazási, szállás és reprezentatív költségeket és a kapcsolódó juttatásokat.

Kérem a minisztérium egészére illetve intézményenként felsorolni az október hónapban kifizetett reprezenátciós célú kiadásokat.

Kérem a minisztériumra és háttérintézményeire egyaránt összeállítani a 2010-es kormányváltáskor bejelentett jármű, telefon és bútorbeszerzési moratórium óta beszerzett gépjárművek, telefonok és mobil informatikai eszközök - kéziszámítógépek, tabletek, laptopok - listáját és az erre fordított összeget intézményenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 17.

Üdvözlettel:

Sándor Renáta

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM - Ügyfélszolgálat, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

4 Attachments

 

Tisztelt Sándor Renáta!

 

Ügyfélszolgálatunkra beérkezett levelét megkaptuk, és az abban
foglaltakkal kapcsolatban kérjük fogadja illetékes szakterületünk
mellékletben található tájékoztatását.

 

Üdvözlettel,

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Ügyfélszolgálati Információs Iroda
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Leírás:
cid:[email protected] Telefon:   06-1-795-67-66

Fax:       06-1-795-06-97

E-mail:    [2][NFM request email]

Web:       [3]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése