Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kubatovics Áron, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 7.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szentendrei HÉV állomás környéki területek fejlesztése során, az I/A ütemben, a 402/34 hrsz-on megvalósuló kereskedelmi egység kiviteli tervdokumentációját és engedélyezési terveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Kubatovics Áron

dr. Schmidt Orsolya, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Kubatovics Áron részére

[FOI #23084 email]

Tisztelt Kubatovics Áron Úr!
Dr. Farkas Dalma Judit főosztályvezető asszony nevében és megbízásából
mellékelten megküldöm a Pest Vármegyei Kormányhivatal
PE/ETDR-EP/8116-37/2023. számú válaszát további szíves felhasználás
céljából.
Tisztelettel:

dr. Schmidt Orsolya
hatósági szakügyintéző
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1052 Budapest, Városház utca 7.
telefon: +36 1 328 5891
mobil: +36 30 131 5141  
email: [email address]

PVKH Építésügyi osztály 7., Pest Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

  • Attachment

    PE ETDR EP 8116 39 2023kozerdeku adatigenyles valasz adatigenylonek Szentendre 402 34hrsz alairt 2023 12 13.pdf

    1.3M Download View as HTML

Tisztelt Kubatovics Áron!
 
Mellékelten megküldöm a tárgyban megjelölt tájékoztatást.
 
Üdvözlettel: dr. Csicsek Beáta
Igazgatási szakügyintéző
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály 7.
2000 szentendre Városház tér 4.
 
Telefonszám: +36 20 268 5936
E-mail cím: [email address]
 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kubatovics Áron, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.