A Pénztárak Garancia Alapjának 2016. évi jelentése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Mpt. 95. § (1) bekezdés j) pontja szerint a Pénztárak Garancia Alapja igazgatósága éves tevékenységéről a tárgyévet követő év július 31. napjáig jelentést készít, amelyben bemutatja az Alap vagyoni helyzetét, pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását és az erről szóló jelentést megküldi a Felügyeletnek, az alaptagoknak és az Állami Számvevőszéknek. Az éves jelentés része a biztosításmatematikai számításon alapuló értékelés.

Kérem, szíveskedjen
1. elektronikus levélben megválaszolni, hogy a Pénztárak Garancia Alapja a fent említett, 2016. évre vonatkozó jelentését megküldte-e a Felügyeletnek (a Magyar Nemzeti Banknak);
2. az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jelentést.

Jelzem, hogy az Alap megsérti az Infotv. elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy beszámolóját nem teszi közzé honlapján. Az éves beszámolója és jelentése megismerésére irányuló adatigénylésemnek (https://kimittud.atlatszo.hu/request/az_...) pedig határidőben nem tett eleget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 20.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Attachment

Tisztelt Jinda Balázs!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. §
(1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére
vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Pénztárak Garancia
Alapja a 2016. évi jelentését megküldte az MNB részére és a jelentés az
alábbi linken elérhető:

[1]http://www.pga.org.hu/pdf/beszamolok/bes...

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

[2]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [3][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm a választ.
A közérdekű adatigénylés intézménye jelen esetben feltételezhetően hozzájárult ahhoz, hogy a Pénztárak Garancia Alapja teljesítse a beszámoló közzétételével kapcsolatos kötelezettségét. Adatigénylésem benyújtásakor ugyanis annak még nyoma sem volt a honlapján.
Remélem, a továbbiakban az Alap késedelem nélkül közzé fogja tenni beszámolóját, így a 2017. évre vonatkozót már idén nyáron, nem csak jövő év februárjában. Ellenkező esetben újfent igénybe venném az Alaphoz illetve a felügyeletét ellátó MNB-hez intézhető adatigénylés lehetőségét.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs