A párt gépkocsihasználatának gyakorlata (DK)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Demokratikus Koalíció!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Milyen márkájú és hány darab autó áll a Demokratikus Koalíció Párt tulajdonában?
2. Milyen évjáratú és típusú autókat tulajdonol a Demokratikus Koalíció Párt?
3. Összesen milyen értéket képviselnek a Demokratikus Koalíció Párt tulajdonában álló autók?
4. Bérel-e, vagy lízingel-e autót a Demokratikus Koalíció Párt, ha igen, hány darabot?
5. A Demokratikus Koalíció Párt által bérelt, vagy lízingelt autók milyen márkájúak, mennyi idősek?
6. Mennyi a költsége a Demokratikus Koalíció Párt által bérelt, vagy lízingelt autóknak?
7. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Demokratikus Koalíció Párt által tulajdonolt autókat?
8. Kik, milyen céllal és milyen szabályzat alapján használhatja a Demokratikus Koalíció Párt által bérelt, vagy lízingelt autókat?
9. Kiknek biztosít autót a Demokratikus Koalíció Párt, azok a saját tulajdonban lévőket, vagy a bérelt, avagy lízingelt autót használhatják? Ezt milyen szabályozó alapján biztosítja a Demokratikus Koalíció Párt?

Kérjük, hogy a párt és az Országgyűlés költségvetésére elszámolt adatokat egyaránt adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Huth Gergely

Laszlo Sebian-Petrovszki,

Tisztelt Huth Gergely Úr!
2015. június 2-án érkezett adatigénylésére a Demokratikus Koalíció nevében
a következő választ adom:
A Demokratikus Koalíció, annak tulajdonában álló cég, illetve a
pártalapítványunk, az Új Köztársaságért Alapítvány tulajdonában egyetlen
gépjármű sincs, nem lízingelünk és nem is bérelünk gépjárműveket.
Üdvözlettel:
Sebián-Petrovszki László
pártigazgató
Demokratikus Koalíció 

idézett részek megjelenítése