A Magyar Foundation of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Magyar Foundation of North America szervezettel fennálló, az egyes nemzetközi feladatok átadásáról szóló 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontjára tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter kezelésében lévő támogatási szerződés és e szerződés módosításainak szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt, valamint
b) az 1. pont alatti szerződés végrehajtása körében a Magyar Foundation of North America szervezetnek ténylegesen folyósított támogatásokról szóló, azok összegét, pontos célját és a folyósítás időpontját tartalmazó összesítést,
c) az 1. pont alatti szerződések végrehajtása körében a támogatási célok megvalósításáról
ca) a Magyar Foundation of North America szervezet által megküldött támogatási beszámolókat, illetve
cb) a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy annak - a támogatási szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában - jogelődei által készített előrehaladási, vizsgálati jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
 
Tisztelt Címzett!
 
Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.
 
Üdvözlettel:
 
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Ministry of Foreign Affairs and Trade
H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.
 
 
 
 
-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[[1]mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, August 28, 2017 1:38 PM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: KKM/19902/2017/Adm - 4438/JFO -Közérdekűadat Közérdekű adat
igénylés - A Magyar Foundation of North America alapítvánnyal kötött
támogatási szerződéssel összefüggő adatok
 
Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
 
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Magyar Foundation of North America szervezettel fennálló, az egyes
nemzetközi feladatok átadásáról szóló 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
1. pontjára tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter kezelésében lévő
támogatási szerződés és e szerződés módosításainak szövegét azok esetleges
mellékleteivel együtt, valamint
b) az 1. pont alatti szerződés végrehajtása körében a Magyar Foundation of
North America szervezetnek ténylegesen folyósított támogatásokról szóló,
azok összegét, pontos célját és a folyósítás időpontját tartalmazó
összesítést,
c) az 1. pont alatti szerződések végrehajtása körében a támogatási célok
megvalósításáról
ca) a Magyar Foundation of North America szervezet által megküldött
támogatási beszámolókat, illetve
cb) a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy annak - a támogatási
szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában - jogelődei
által készített előrehaladási, vizsgálati jelentéseket.
 
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
 
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
 
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
 
Kelt: 2017. augusztus 28.
 
Üdvözlettel:
 
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
 
-------------------------------------------------------------------
 
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #9686 email]
 
Ha a(z) Külügyminisztérium nem a(z) [3][Külügyminisztérium request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9686 email]
2. mailto:[FOI #9686 email]
3. mailto:[Külügyminisztérium request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

idézett részek elrejtése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, August 28, 2017 1:38 PM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: KKM/19902/2017/Adm - 4438/JFO -Közérdekűadat Közérdekű adat
igénylés - A Magyar Foundation of North America alapítvánnyal kötött
támogatási szerződéssel összefüggő adatok

 

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Magyar Foundation of North America szervezettel fennálló, az egyes
nemzetközi feladatok átadásáról szóló 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
1. pontjára tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter kezelésében lévő
támogatási szerződés és e szerződés módosításainak szövegét azok esetleges
mellékleteivel együtt, valamint

b) az 1. pont alatti szerződés végrehajtása körében a Magyar Foundation of
North America szervezetnek ténylegesen folyósított támogatásokról szóló,
azok összegét, pontos célját és a folyósítás időpontját tartalmazó
összesítést,

c) az 1. pont alatti szerződések végrehajtása körében a támogatási célok
megvalósításáról

ca) a Magyar Foundation of North America szervezet által megküldött
támogatási beszámolókat, illetve

cb) a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy annak - a támogatási
szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában - jogelődei
által készített előrehaladási, vizsgálati jelentéseket.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2017. augusztus 28.

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[1][FOI #9686 email]

 

Ha a(z) Külügyminisztérium nem a(z) [2][Külügyminisztérium request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9686 email]
2. mailto:[Külügyminisztérium request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

idézett részek elrejtése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán (csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus másolatban!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, October 9, 2017 11:23 AM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Magyar Foundation
of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő
adatok

 

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

 

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán
(csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a
beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi
dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek
és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték
át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus
másolatban!

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[1][FOI #9686 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9686 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, October 9, 2017 11:23 AM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Magyar Foundation
of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő
adatok

 

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

 

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán
(csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a
beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi
dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek
és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték
át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus
másolatban!

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #9686 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #9686 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, October 9, 2017 11:23 AM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Magyar Foundation
of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő
adatok

 

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

 

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán
(csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a
beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi
dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek
és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték
át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus
másolatban!

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #9686 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #9686 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, October 9, 2017 11:23 AM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Magyar Foundation
of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő
adatok

 

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

 

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán
(csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a
beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi
dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek
és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték
át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus
másolatban!

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #9686 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #9686 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, October 9, 2017 11:23 AM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Magyar Foundation
of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő
adatok

 

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

 

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán
(csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a
beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi
dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek
és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték
át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus
másolatban!

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #9686 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #9686 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[mailto:[FOI #9686 email]]
Sent: Monday, October 9, 2017 11:23 AM
To: Közérdekű Adatigénylések <[Külügyminisztérium request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Magyar Foundation
of North America alapítvánnyal kötött támogatási szerződéssel összefüggő
adatok

 

Tisztelt Tisztelt Külgazdasági- és Külügyminisztérium!

 

Az Önök által megküldött Beszámoló 1.pdf fájlnevű dokumentum első oldalán
(csakúgy, mint később a dokumentum szövegében is) az áll, hogy a
beszámolóban megtalálhatóak a projektismertető mellékletei és a pénzügyi
dokumentáció mellékletei - a számlák összegzése, a vásárlási mellékletek
és a számlák. Ezeket közérdekű adatigénylésem teljesítésekor nem küldték
át, ezért kérem, küldjék meg részünkre a fentieket elektronikus
másolatban!

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #9686 email]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #9686 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése