A KMTG elindulásának és eddig működésének adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.!

Miután a június 1-jén magánszemélyként (és nem a Műút folyóirat szerkesztőjeként) benyújtott adatkérésemre küldött terjedelmes, ám konkrét választ egyetlen kérdésemre sem adó dokumentumukra reagálva jeleztem igényemet a pontosításra, de ez 15 nap után máig nem történt meg, most újra közérdekű adatigénylést terjesztek elő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre

— a KMTG Előretolt Helyőrség Íróakadémiája oktatóinak konkrét (személyre lebontott) bérezési listáját;
— az Íróakadémia mentorainak konkrét (személyre lebontott) anyagi juttatási listáját;
— az Íróakadémia hallgatóinak konkrét (személyre lebontott) anyagi juttatási listáját;
— az Íróakadémia elindulásához és működéséhez szükséges költségvetési tervezetet;
— az Íróakadémia elindulásához és működéséhez szükséges pedagógiai programot és képzési tervet (ugyanis a korábbi adatigénylésemre küldött Működési és Oktatási Szabályzat csak nagyon homályosan, nagy vonalakban beszél a képzések céljairól, de a konkrét pedagógiai, képzési, fejlesztési módszerekről, alapelvekről semmit nem mond, holott épp az említett szabályzat 2.1. pontjában szerepel, hogy „Az Íróakadémia kidolgozza saját művészeti és tudásátadási programjait”; illetve nem szerepel benne konkrét kurzuslista az egyes oktatók és mentorok által meghirdetett előadásokról, szemináriumokról, képzésekről és egyéb kiegészítő tevékenységekről);
— az Íróakadémia eddigi működésének konkrét eredményeit bemutató dokumentumokat (napló a képzések menetéről, a hallgatók bemutatására, menedzselésére vonatkozó további konkrét tervek, amennyiben túljutottak a döntéselőkészítési fázison — a közzététel megtagadása, melynek lehetőségét korábbi „válaszukban” felvetették, véleményem szerint egy közpénzből működő, nonprofit, de az állami támogatás mértéke miatt komoly versenyelőnyben lévő íróiskola részéről elfogadhatatlan azzal a hivatkozással, hogy „valószínűsíthetően versenyhátrányba hozná az Előretolt Helyőrség Íróakadémiát más íróiskolákkal és tehetséggondozókkal szemben”).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 1.

Üdvözlettel:

Kabai Lóránt

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

1 Attachment

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

1 Attachment