A II. kerület Tulajdonosi bizottsága tud-e a törvénysértésről?

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a kerület 41%-os tulajdonában álló Zsigmond tér 8. Társasház homokzatfelújításával kapcsolatos tulajdonosi bizottsági döntéseket, ezek tárgyalásáról felvett jegyzőkönyv-részleteket, valamint az előterjesztéseket a mai naptól számított öt évre visszamenőleg.

A tegnapi napon a II. kerület képviseletében eljáró Városfejlesztő Zrt. obstruálta a homlokzatfelújítás folytatását lehetővé tévő pótbefizetés megszavazását. Azt állították, hogy azért nem tudták a Tulajdonosi bizottság elé vinni az ügyet, mert nem kapták meg időben az előterjesztést. Ezt az állítást a közös képviselő tényekkel alátámasztottan cáfolta.

A II. kerület évek óta akadályozza a Zsigmond tér 8. homlokzatának rendbetételét, amely annak életveszélyessé válásához vezetett. A Kormányhivatal 2021-ben elrendelte a veszélytelenítést, majd a teljes helyreállítást. Ezt a társasház elkezdte, de a a felújítási alap kimerült. A teljes befejezéshez még kellene 66 millió forint, ennek befizetését akadályozta meg a II. kerület. Szeretném megtudni, hogy a Tulajdonosi bizottságot a Városfejlesztő Zrt. megfelelően tájékoztatta-e a jókarbantartási kötelezettség törvényi előírásának be nem tartásáról, és ennek várható következményeiről, illetve megismerni a bizottság pontos döntéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 29.

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2024. május 29-én küldött közérdekű adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

A Zsigmond tér 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi
bizottsági döntések anyagait mellékelten csatolom, valamint elérhetőek az
alábbi link alatt:

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

[2]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail: [4][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
2. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
4. mailto:[email address]