A Future of Debrecen munkacsoporttal kapcsolatos számlák és szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kreatív Tanácsadó Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2020. október 14-én, a Future of Debrecen munkacsoport ismeretterjesztő tevékenységének támogatása céljából megkötött szerződést, továbbá a Future of Debrecen munkacsoport különböző felületeken (beleértve a közösségi médiát is) történő hirdetéseivel összefüggő valamennyi, 2021. április 22-ig megkötött szerződést és kiállított számlát! Felhívom a szíves figyelmét, hogy az április 12-én a tárgyhoz kapcsolódóan beadott adatigénylésemre küldött, április 21-i keltezésű válaszlevelében az adatkérést (a Future of Debrecen munkacsoport különböző felületeken történő hirdetéseivel összefüggő valamennyi, 2021. április 12-ig megkötött szerződés és kiállított számla másolata) nem teljesítette, így ezekre továbbra is igényt tartok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 22.

Üdvözlettel:

Tóth Tamás

Polgármesteri Kabinetiroda, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Tóth Tamás Úr!
Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére válaszlevelünket. 
Tisztelettel: 
Dr. Szekeres Antal 
címzetes főjegyző megbízásából
Dr. Kovács Ádám 
kabinetvezető
DMJV Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinetiroda