Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 14.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adatigénylésem megválaszolására a törvény szerint rendelkezésre álló határidő lejárt, ezért érdeklődöm: mikor tudnak dönteni a teljesítéséről?

Jelzem, hogy az 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, a III. kerület azok között a kerületek között szerepel, amelyek megküldték válaszukat a főpolgármester levelére, melyben a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat szerint kérte a kerületi önkormányzatok véleményét, amire az adatigénylésem vonatkozik.

Ezek az önkormányzatok többségükben határidőre teljesítették a közérdekű adat iránti igénylésemet, megtekinthetők az igénybeküldő felületen. A nyitottságuknak örülök, mert azt gondolom, ezen a minden közigazgatási szint együttműködését igénylő, nehéz és konfliktusos szakterületen, a kerületek információinak és véleményének nyilvánossága előmozdítja a konstruktív közpolitikai megoldásokat.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    V laszlev l az otthontalans g s a hajl ktalans g cs kkent s r l sz l f v rosi strat gi val kapcsolatban.pdf

    264K Download View as HTML

Tisztelt Adatigénylő!

 

A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott
válaszok tárgyú közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére
csatoltan megküldjük a Főpolgármester Úr részére küldött levelünket.

 

A késedelmes válaszért szíves elnézését kérjük!

 

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

-----Original Message-----

From: Bódis Lajos [[1]mailto:[FOI #21847 email]]

Sent: Tuesday, February 14, 2023 2:53 PM

To: postabonto <[2][Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia
kerületi javaslataira adott válaszok

 

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a
főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a Budapest
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat/polgármester válaszai,
az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a
hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak
megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos
álláspontjáról.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. február 14.

 

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[3][FOI #21847 email]

 

Is [4][Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:

[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[6]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #21847 email]
2. mailto:[Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #21847 email]
4. mailto:[Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Tisztelt III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat!

Nagyon köszönöm a kért dokumentum megküldését!

Éppen most akartam más formában, közérdekű bejelentésként megismerni a véleményüket, és örülök, hogy az egyszerűbb módon is választ kaptam.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos