A FINA 2017 Budapest vizes Világbajnokság gazdasági hatáselemzése tanulmány

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a FINA 2017 Budapest vizes Világbajnokság gazdasági hatáselemzése tárgyban a KPMG Tanácsadó Kft. által a 2016. szeptember 29-i keltezésű vállalkozási szerződés alapján készített tanulmányt, annak mellékleteit, illetve a kapcsolódó egyéb dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítanak meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Mihályfi László, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Pataki Márton úr!

 

„A FINA 2017 Budapest vizes Világbajnokság gazdasági hatáselemzése
tanulmány” tárgyú adatigénylése kapcsán alábbiakról tájékoztatom:

 

A tárgyi tanulmányban olyan, a feladat elvégzéséhez kapcsolódó módszertani
leírások is szerepelnek, amelyeknek nyilvánosságra hozatala, megismerése
elsődleges álláspontunk szerint a KPMG, mint a tanulmány készítője számára
az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
Annak érdekében, hogy a tanulmány ezen részei ne akadályozzák meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét, szükséges ezeknek a
felismerhetetlenné tétele.

 

Ebben a kérdésben felvettük a kapcsolatot a vállalkozóval, annak
érdekében, hogy a számára a közzététellel aránytalan sérelmet okozó részek
behatárolása és felismerhetetlenné tétele pontosan megtörténhessen. A
tanulmányt áttekintik, azonban a vállalkozó végleges válasza még nem
érkezett meg Társaságunkhoz.

 

A fentiekre tekintettel a válaszadási hatásidőt további 15 nappal meg
kívánjuk hosszabbítani.

 

Természetesen, ha a kérdés ezen határidő eltelte előtt tisztázódik, úgy
haladéktalanul intézkedünk az ügy lezárása érdekében.

 

Üdvözlettel,

Mihályfi László  

vezérigazgató

 

 
[1]cid:[email protected] Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja
Nonprofit Zrt.

1027 Budapest, Horvát utca
12-26. CBC-irodaház 104.

+36 20 436-9641

[2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Mihályfi László, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Pataki Márton úr!

 

„A FINA 2017 Budapest vizes Világbajnokság gazdasági hatáselemzése
tanulmány” tárgyú adatigénylése kapcsán csatoltan küldöm a tárgyban a KKBK
NZrt és a KPMG Tanácsadó Kft. által 2016. szeptember 29-i napján kelt
vállalkozási szerződés alapján készített tanulmányt, valamint annak
mellékleteit.

 

Tájékoztatom, hogy a KPMG Tanácsadó Kft. kérésére „Az input-output modell
elméleti háttere”, illetve „A magyar ÁKM szerkezete” részek kitakarásra
kerültek, mivel azok olyan módszertani leírásokat (know-how) tartalmaznak,
amelynek nyilvánosságra kerülésük esetén a tanulmány készítője számára az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okoznának. A
tanulmány ezen részeinek kitakarása azonban álláspontunk szerint nem
akadályozza a tanulmány eredményeinek, megállapításainak, így a közérdekű
adatoknak a megismerését.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az adatigénylésében kért „a kapcsolódó egyéb
dokumentumok” meghatározás alapján az Ön által kért adatok nem
azonosíthatóak be, így erre a harmadik adatcsoportra nézve adatközlést – a
kért adatok egyértelmű megjelöléséig – az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §
(3) bekezdése alapján nem tudunk teljesíteni.

 

Együttműködését és türelmét megköszönve,

 

üdvözlettel,

Mihályfi László  

vezérigazgató

 

 
[1]cid:[email protected] Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja
Nonprofit Zrt.

1027 Budapest, Horvát utca
12-26. CBC-irodaház 104.

+36 20 436-9641

[2][email address]

 

Feladó: Pataki Márton <[3][FOI #9588 email]>
Dátum: 2017. augusztus 4. 11:25:58 CEST
Címzett: ""KözAdat Közérdekű adat igénylések KKBK Nonprofit
Zrt.adatgazdánál"" <[4][KKBK Nonprofit Zrt. request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - A FINA 2017 Budapest vizes Világbajnokság
gazdasági hatáselemzése tanulmány

Tisztelt KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a FINA
2017 Budapest vizes Világbajnokság gazdasági hatáselemzése tárgyban a
KPMG Tanácsadó Kft. által a 2016. szeptember 29-i keltezésű vállalkozási
szerződés alapján készített tanulmányt, annak mellékleteit, illetve a
kapcsolódó egyéb dokumentumokat.  

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [5]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítanak meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus  4.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #9588 email]

Ha a(z) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
nem a(z) [7][KKBK Nonprofit Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([10]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #9588 email]
4. mailto:[KKBK Nonprofit Zrt. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. mailto:[FOI #9588 email]
7. mailto:[KKBK Nonprofit Zrt. request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/