A bajai időközi önkormányzati választás kampányköltségei

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kereszténydemokrata Néppárt munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Kereszténydemokrata Néppárt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a bajai időközi önkormányzati választásra 2013.
augusztus, szeptember és október hónapokban a Kereszténydemokrata Néppárt által elköltött kampányköltségek tételes összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 14.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kereszténydemokrata Néppárt

2 Attachments

 • Attachment

  attachment.delivery status

  11 Download

 • Attachment

  K z rdek adat ig nyl s A bajai id k zi nkorm nyzati v laszt s kamp nyk lts gei.txt

  11 Download View as HTML

This is the mail system at host mx05d.mail.t-online.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 552 5.2.2
<[email address]> Quota exceeded (mailbox for user is full) (in reply
to end of DATA command)

Sent request to Kereszténydemokrata Néppárt again.

Kereszténydemokrata Néppárt

2 Attachments

 • Attachment

  attachment.delivery status

  11 Download

 • Attachment

  K z rdek adat ig nyl s A bajai id k zi nkorm nyzati v laszt s kamp nyk lts gei.txt

  11 Download View as HTML

This is the mail system at host mx07k.mail.t-online.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 552 5.2.2
<[email address]> Quota exceeded (mailbox for user is full) (in reply
to end of DATA command)

Sent request to Kereszténydemokrata Néppárt again, using a new contact address.