A 2011. évi óvodai normatív támogatások lekérdezése, különös tekintettel az egész napos és félnapos ellátásban részesülő gyerekek közötti különbség részletezésére

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Dunaharaszti Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2011. évi óvodai normatív támogatások részletes kimutatását, különös tekintettel az egész napos és félnapos ellátásban részesülő gyerekek közötti különbség részletezésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Farkas István

Baldauf Myrtill, Dunaharaszti Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data

Ikt. sz.: 11114 - 1/2012.                                                 
           Tárgy: közérdekű adat kérése

 

 

 

 

 

Tisztelt Farkas István Úr!

 

 

Hivatkozva 2012. augusztus 12-én e-mailban megküldött adatigénylésére a
következőkről tájékoztatom:

 

kérésének megfelelően elektronikus úton megküldöm Önnek a 2011. évi óvodai
normatív támogatások részletes kimutatását tartalmazó táblázatot.

 

A táblázat tanúsága szerint a feladat finanszírozása során a jogalkotó nem
tesz különbséget az egész napos és a félnapos ellátásban részesülő
gyermekek között.

 

A finanszírozás minden esetben a beíratott létszám alapján, étkezők
esetében pedig tényadatok alapján történik.

 

Tájékoztatom Önt, hogy ez az adatszolgáltatás díjmentes.

 

 

Dunaharaszti, 2012. augusztus 27.

 

                                                                                                                

 

 

                                                               
     Tisztelettel:               Kiss Gergely

                                                                                                          
aljegyző

 

 

 

Melléklet: táblázat

                                                                                                             

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso

Tisztelt Baldauf Myrtill!

Köszönöm az információkat!

Üdvözlettel:

Farkas István