Tisztelt Fadd Nagyközség Önkormányzata! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiak...
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a...
This is the mail system at host smtp.kimittud.hu. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?