Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri hivatalok, képviselőtestületek, közgyűlések

270 igénylés

(page 2)

Tisztelt Sipos Péter! Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak. Üdvözlettel: Molnár...
Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól...
Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól...
Tisztelt Levélíró! Tájékoztatom, hogy 2021. december 17. és december 31. között szabadságon vagyok. Távollétem alatt leveleimhez korlátozottan f...
Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.! Köszönettel nyugtázom a megküldött információt. Hozzájárulok adatigénylésem az az arra adott válasz közzétételéhez....
Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.! Köszönöm válaszát. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni, hogy amennyiben, mint azt tájékoztatása tartalmazza, ilyen szerző...
Link: [1]File-List Link: [2]Edit-Time-Data Link: [3]themeData Link: [4]colorSchemeMapping Tisztelt dr. Balla Judit!   Jegyző asszony megbízásá...
Link: [1]File-List Link: [2]Edit-Time-Data Link: [3]themeData Link: [4]colorSchemeMapping Tisztelt dr. Balla Judit!   Jegyző asszony megbízásá...
Link: [1]File-List Link: [2]Edit-Time-Data Link: [3]themeData Link: [4]colorSchemeMapping Tisztelt dr. Balla Judit!   Jegyző asszony megbízásá...
Link: [1]File-List Link: [2]Edit-Time-Data Link: [3]themeData Link: [4]colorSchemeMapping Tisztelt dr. Balla Judit!   Jegyző asszony megbízásá...
Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.! Köszönöm az adatigénylésemre küldött válaszukat. Hozzájárulok a közzétetelhez. Üdvözlettel: Sipos Péter
Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.! Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. év...
Tisztelt Hölgyem!   Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.   Üdvözlettel,   dr.Princz Katalin pályázati ügyin...
Tisztelt Levélíró! Tájékoztatom, hogy 2021. július 29én 30-án szabadságon vagyok. Távollétem alatt leveleimhez korlátozottan férek hozzá. Sürgős...
Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.! Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. év...
Tisztelt dr. Schramné dr. Jónai Zsuzsanna! Köszönöm válaszát. Igen, hozzájárulok a honlapjukon történő közzétételhez. Ugyanakkor szeretném felhív...
Tisztelt Sipos Péter!   Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű...
Tisztelt Balla Judit! Sajnálattal olvastam levelét, ismételten továbbítottam kérését a közérdekű adatigényéléseket koordináló illetékes jegyzői refere...
Tisztelt dr. Balla Judit! Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű ad...
Tisztelt dr. Balla Judit! Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű ad...
Tisztelt dr. Balla Judit!   Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérd...
Tisztelt dr. Balla Judit! Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű ad...
Tisztelt Sipos Péter!   Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz 2021. június 13. napján elektronikus...
Tisztelt Sipos Péter!   Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz 2021. május 15. napján elektronikus ú...
Tisztelt dr. Balla Judit!   Jegyző asszony megbízásából közérdekű adatigénylésére hivatkozással csatoltan küldöm az Önkormányzat és az OTP Ingatla...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?