Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek részemre elektronikus úton megküldeni a Normafa és a Libegő felső végállomása közötti sétány murvaburkolatának javítására kötött szerződést. Amennyiben ezt a munkát keretszerződés alapján végezték el, kérem, szíveskedjenek a keretszerződést, valamint a megrendelőt, a teljesítés igazolást és a munka elszámolását megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 16.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel megkaptuk levelét, melyet továbbítottam a közérdekű adatigénylések megválaszolását koordináló kollégának.
A válaszig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztina
Kommunikációs vezető

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5253
Mobil: +36 30 567 5470
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban - tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel
dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kónya Rita dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés egyetlen dokumentum kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Uram!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett megkeresésére hivatkozással – tájékoztatom, hogy az adatigénylésében megjelölt szerződés az alábbi linken érhető el:
https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megt...

Csatoltan küldöm a tárgyi munkára vonatkozó Megrendelő scannelt példányát, tájékoztatom továbbá, hogy a teljesítés-igazolás kiállítására 2024. 02. 29. napján került sor, és annak alapján a vállalkozó bruttó 33.001.108,- Ft-ra jogosult.

Tisztelettel

dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kónya Rita dr.!

Köszönettel nyugtázom adatigénylésem részleges teljesítését. Kérem, hogy a az adatigénylésben kért teljesítés igazolást és munkaelszámolást is szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban - tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel

dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

 

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett adatigénylésére hivatkozással -
tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján:

30. § (7) A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó,
számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre
külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az
adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata
helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony
tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése
időpontjának megjelölésével is teljesítheti.

 

Fenti jogszabályi rendelkezés és a NAIH/2015/2238/V számú jelentése
szerint az adatkezelő a teljesítési, valamint a kifizetési igazolások
másolatainak megküldésére nem köteles. Az igényelt dokumentumok
másolatának megküldését Önkormányzatunk mellőzte ugyan, de az abban
foglalt adatokról 2024. március 18. napján kelt e-mailemben már
tájékoztattam Önt.

 

Tisztelettel

 

dr. Kónya Rita

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

<image001.gif>

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

idézett részek megjelenítése