Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ferenczi István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az 1998 áprilisa és 2011 áprilisa között a Zoltán utcai sporttelepet üzemeltető Sandart Kft. illetve a telepet 2015 nyara óta üzemeltető B-Travel Kft
- milyen (bérleti, megbízási, egyéb) konstrukcióban üzemeltette/üzemelteti a telepet
- a konstrukció alapján milyen fizetési, beruházási, fejlesztési kötelezettségei voltak, vannak
- fizetési, beruházási, fejlesztési kötelezettségeinek mennyiben tett/tesz eleget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 15.

Üdvözlettel:

Ferenczi István

Andrea Sebestyén,

1 Melléklet

iktatószám: XV/201-29/2016.

Ferenczi István részére

Tisztelt Ferenczi István Úr!

Mellékelten megküldöm dr Kiss Anna jegyző asszony fenti iktatószámú
levelét a hozzá tartozó mellékletekkel.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. ker. Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474567
Fax: +36-1-2829964
E-mail: [email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ferenczi István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.