Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az alábbi - minden esetben a H8-as HÉV-re vonatkozó - kérdéseimre válaszaikat (korábbi adatigénylésem pontosítása):

(1) Az elmúlt egy évben hány erőszakos eset, rongálás, vagy ezeknek kísérlete történt meg? Ebből hány jutott el a rendőrségig?
(2) Hány esetben tettek biztonsági lépéseket, és milyeneket, hogy a fenti veszélyt csökkentsék?
(3) Összesen hány szerelvény közlekedik? Ezekből hány szerelvénynek hány kocsijába van beszerelve vészhívó vagy biztonsági kamera? Ezekből további hány szerelvénynek hány kocsijába terveznek beszerelni vészhívót vagy biztonsági kamerát? Mikorra tervezik ezek kivitelézését?
(4) Terveznek-e a támadásokra tekintettel biztonsági személyzetet beállítani a szerelvénykre? Ha igen, annek közbeszerzése mikorra várható ill. mikor várható a biztonsági személyzet megjelenése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 29.

Üdvözlettel:

Vajda Zoltán

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Megkeresésére hivatkozással a MÁV Zrt. válaszát az alábbi link
használatával tette letölthetővé:

 

[1]https://download.mav.hu/6s9jt05TDsqBWG27...

 

A feltöltött tartalom elérhető 2021. február 18-ig.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése