XIX. kerületi Rendőrkapitányság által kirendelt ügyvédek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy küldjék meg számomra 2012-2016. évekre vonatkozóan, évenkénti bontásban az alábbi adatokat:
1. Az egyes években összesen hány védőt rendelt ki a XIX. kerületi Rendőrkapitányság?
2. Az összes kirendelés hány százalékát kapta a legtöbbször kirendelt ügyvéd vagy ügyvédi iroda?
3. Az összes kirendelés hány százalékát kapta a második legtöbbször kirendelt ügyvéd vagy ügyvédi iroda?
4. Az összes kirendelés hány százalékát kapta a harmadik legtöbbször kirendelt ügyvéd vagy ügyvédi iroda?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 25.

Üdvözlettel:
Dankó József

Oláhné Máthé Éva Judit, Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság

1 Attachment

Tisztelettel:

 

Oláhné Máthé Éva r. őrnagy

BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság

hivatalvezető

06/1-292-9274

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, November 9, 2017 12:05 PM
To: Oláhné Máthé Éva Judit <[email address]>
Subject: Message from KMBT_223_Igrend

 

 

Tisztelt Oláhné Máthé Éva Judit!

Köszönöm levelét! Válasza a kért közérdekű adatok kiadásának megtagadásaként értékelhető.
Kérem jelöljék meg azt a jogszabályt, amely alapján meghatározásra került a költségtérítés – nyilvánvalóan túlzó – 11,5 millió forintos összege.
Kérem részletezzék, hogy a közérdekű adatok kiadásának feltételéül szabott 11,5 millió forintos költségtérítés milyen tételekből áll össze.

Üdvözlettel:
Dankó József

Dobák Szilvia, Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Dobák Szilvia!

Köszönöm válaszát! A levél - a 2018. május 24-ei bírósági ítélet fényében - meglehetősen különös.

Üdvözlettel:
Dankó József

Dobák Szilvia, Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság

1 Attachment