Vízveszteséggel kapcsolatos adatok 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Érd és Térsége Víziközmű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Az ÉTV Kft. érdekeltségi körébe tartozó települések éves ivóvízveszteség adatait 2006-2012. között táblázatos formában. (Vízszintes sor település neve, Függőleges oszlopok évente: 1. Az adott településnek értékesített összes vízmennyiség köbméterben, 2. Éves vízveszteség köbméterben).

2. Kérem, laikus számára érthetően pár mondatban ismertesse a vízveszteség lehetséges forrásait/okait.

3. Kérem, laikus számára érthetően a 2. pontban ismertetett vízveszteség forrásokra külön-külön lebontva ismertesse pár bekezdésben, a vízveszteség források felderítésének módszereit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 3.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid

Szimandl Regina, Érd és Térsége Víziközmű Kft.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Önnek a megkeresésére írt válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szimandl Regina

jogi előadó

 

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft

2030 Érd, Felső u. 2.

[1]http://www.erdivizmuvek.hu

[2][Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]

Tel.: +36(23)521-751

Fax: +36(23)521-759

 

Óvja a környezetet - tényleg szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg
szükséges.

Magyarországon évente 830 ezer tonna papírt használunk, ez legkevesebb 10
millió fa életébe kerül.

 

References

Visible links
1. http://www.erdivizmuvek.hu/
2. mailto:[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]

Fáber Dávid hozzászólt ()

Tisztelt dr. Szimandl Regina!

Köszönöm szépen gyors, részletes és kimerítő válaszát!

Az üzleti titkok firtatása és konkrét eszközök tervrajzai nélkül arra lettem volna kíváncsi, hogy milyen eszközzel történik a hiba felderítése. Mivel föld alatti berendezésekről van szó, ezért feltételezem valamilyen akusztikai elv alapján működő berendezés lehet az egyik eszköz.

További jó munkát kívánok!
Üdvözlettel, Fáber Dávid