Viresol támogatási szerződés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pénzügyminisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Viresol Kft.-nek 2020. decemberében nyújtott 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással kapcsolatban a céggel kötött támogatási szerződést minden mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

PM/8297/2021 - közérdekű adatigénylés

Erdélyi Katalin részére

[FOI #17969 email]

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2021. 04.20-án érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné, ezért a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésére figyelemmel az adatigénylésével összefüggésben a
válasz megküldésére 45 napon belül kerül sor.

 

Üdvözlettel:

 

   
 

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály

[1][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #17969 email]>
Elküldve: 2021. április 20., kedd 11:47
Címzett: Ügyfélszolgálat (PM)
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Viresol támogatási szerződés -
Pénzügyminisztérium
 
Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Viresol
Kft.-nek 2020. decemberében nyújtott 1,3 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatással kapcsolatban a céggel kötött támogatási szerződést
minden mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17969 email]

Ha a(z) Pénzügyminisztérium nem a(z) [Pénzügyminisztérium request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

[3]Contact us - KiMitTud
kimittud.atlatszo.hu
A KiMitTud weboldal ahhoz nyújt segítséget, hogy bárki információkhoz
juthasson Magyarország minden olyan állami, önkormányzati vagy más
közfeladatot ellátó szervéről, intézményéről (ezeket nevezzük itt a
weboldalon összefoglaló néven adatgazdáknak), amely az állam
működtetésében részt vesz vagy közpénzt költ.

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

 

PM/8297/2021 - közérdekű adatigénylés

 

 

Erdélyi Katalin részére

[1][FOI #17969 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2021.04.20-án érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 1. § (3) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése
a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is
veszélyeztetné, ezért a Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése alapján a
válaszadási határidőt 45 nappal meghosszabbítjuk

 

Üdvözlettel:

 

   
 

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály

[2][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Feladó: Erdélyi Katalin <[3][FOI #17969 email]>
Elküldve: 2021. április 20., kedd 11:47
Címzett: Ügyfélszolgálat (PM)
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Viresol támogatási szerződés -
Pénzügyminisztérium

 

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Viresol
Kft.-nek 2020. decemberében nyújtott 1,3 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatással kapcsolatban a céggel kötött támogatási szerződést
minden mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #17969 email]

Ha a(z) Pénzügyminisztérium nem a(z) [5][Pénzügyminisztérium request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

+----------------------------------------------------------------+
|[7]Contact us - KiMitTud |
| |
|kimittud.atlatszo.hu |
| |
|A KiMitTud weboldal ahhoz nyújt segítséget, hogy bárki |
|információkhoz juthasson Magyarország minden olyan állami, |
|önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervéről, |
|intézményéről (ezeket nevezzük itt a weboldalon összefoglaló |
|néven adatgazdáknak), amely az állam működtetésében részt vesz |
|vagy közpénzt költ. |
+----------------------------------------------------------------+

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Számításaim szerint letelt az önök által megállapított 45+45 napos válaszadási határidő, ezért kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre az adatigénylésemben megjelölt dokumentumokat.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

2 Attachments

 

PM/8297/2021 - közérdekű adatigénylés

 

Erdélyi Katalin részére

[1][FOI #17969 email]

 

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021.04.20-án megküldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Pénzügyminisztérium (a
továbbiakban: PM) költségtérítést állapít meg, amelynek összege  22 000
forint.

 

Az Infotv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel jelezzük, hogy az
adatigénylése teljesítése az PM alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A megállapított
költségtérítés a munkaerő-ráfordítással járó költségeket tartalmazza,
dologi költség nem került megállapításra. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az
[2][Pénzügyminisztérium request email] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

[3]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése