Tisztelt Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy elektronikus úton küldje meg számomra a BM Heros Zrt.-re vonatkozóan a 2012. január 1-jétől jelen adatigénylés benyújtásának időpontjáig terjedő időszakra havi bontásban, a tisztség betöltője nevének, illetve tisztségének és munkakörének megjelölésével meghatározott alábbi adatokat: a szerviz igazgató, a termelési vezető, a közbeszerzési vezető, a logisztikai vezető, a számviteli és HR vezető, a minőségügyi vezető, a marketing vezető, az üzemgazdálkodási vezető, továbbá az egyes szervizek vezetői fizetése, egyéb béren kívüli juttatásának, költségtérítésének mértékét.

Valamint a 2014. november 1-jén kinevezett vezérigazgató és általános vezérigazgató-helyettes havi bérének mértékét, valamint azon juttatások mértékét, címét (pl. étkezési jegy), melyekre jogosult.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Pethő István Ferenc, Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése
alapján a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-hez
közérdekű adatigényt nyújtott be 2014. november 6-án. A kapcsolódó
adatszolgáltatást a csatolt levél szerint küldöm meg.

BM HEROS Zrt.

Tisztelt Pethő István Ferenc!

2014. november 20-án kelt válaszában lényegében megtagadta az általam kért és közérdekből nyilvános adatok teljesítését a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 2. §-ára hivatkozással.

Tájékoztatom, hogy válasza álláspontom szerint jogsértő, ugyanis az Info. tv. 27. § (3) bekezdése értelmében Közérdekből nyilvános adat - többek között - a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével kapcsolatos adat. Köztulajdonban álló gazdasági társaság nyilván költségvetési forrásból működik, alkalmazottjainak bére és egyéb, a jogviszonyra tekintettel adott juttatása ezért közérdekből nyilvános adat, függetlenül attól, hogy egyébként mit mond a vezető állású alkalmazottak adatairól az Ön által hivatkozott törvény. Az általam kért adatokat proaktívan valóban nem kötelesek nyilvánosságra hozni, kérésemre azonban az előbbiek szerint kötelesek közölni.

Kérem ezért, hogy öt napon belül közöljék az adatokat, az én 30 napos perindítási határidőm november 21-én elkezdődött, erre tekintettel kell a szokásosnál rövidebb határidőt szabnom a teljesítésre.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Pethő István Ferenc, Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése
alapján a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-hez
közérdekű adatigényt nyújtott be 2014. november 6-án. Társaságunk által
2014. november 20-án küldött kapcsolódó adatszolgáltatásra Ön választ
küldött 2014. november 23-án. Társaságunk viszontválaszát a csatolt levél
szerint küldöm meg.
BM HEROS Zrt.

Tisztelt BM Heros Zrt.!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján törvénysértő volt a közérdekűadat-igénylés nem teljes körű teljesítése:
http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/1069_...

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

2 Melléklet

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host mail.bmheros.hu[87.229.67.35] said: 550 5.1.1
User unknown (in reply to RCPT TO command)

Ács János, Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!
Kérdésére a mellékelt dokumentumban adjuk meg válaszunkat.
Tisztelettel: BM HEROS Zrt.