Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a SAS Magyarország Vagyonkezelő Kft-vel kötött szerződésüket a vezetői parkolóhelyek kapcsán, annak mellékleteivel, kiegészítéseivel és módosításaival együtt.
- annak magyarázatát, hogy amennyiben a Szent István téri mélygarázsban béreltek parkolóhelyet, miért az SAS Magyarország Vagyonkezelő Kft. van feltüntetve szerződéses partnerként, miközben az a Szent István tér Mélygarázs Kft-hez tartozik?
- annak magyarázatát, hogy miért volt szükség vezetői parkolóhelyek bérlésére a BM közelében, miközben a Belügyminisztériumnak vannak saját parkolói?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 22.

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

2 Melléklet

Tisztelt Tompos Márton!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

 

1.       a SAS Magyarország Vagyonkezelő Kft-vel kötött szerződésüket a
vezetői parkolóhelyek kapcsán, annak mellékleteivel, kiegészítéseivel és
módosításaival együtt.

A szerződés anonimizált példányát mellékelem.

 

2.       annak magyarázatát, hogy amennyiben a Szent István téri
mélygarázsban béreltek parkolóhelyet, miért az SAS Magyarország
Vagyonkezelő Kft. van feltüntetve szerződéses partnerként, miközben az a
Szent István tér Mélygarázs Kft-hez tartozik?

A szerződéses partner szabályos beszerzési eljárás keretében lett
kiválasztva, így az Ön információi nem bizonyultak helytállónak.

 

3.       annak magyarázatát, hogy miért volt szükség vezetői parkolóhelyek
bérlésére a BM közelében, miközben a Belügyminisztériumnak vannak saját
parkolói?

Az Ön információival ellentétben a Belügyminisztérium saját parkolójában
nem biztosítottak parkolóhelyeket az OKFŐ gépjárművei részére.

 

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

[1]cid:[email protected]

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése