Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Emese, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Vezetői megbízatások megszűnése a Semmelweis Egyetemen 2018. július 1-től

We're waiting for Nagy Emese to read recent responses and update the status.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, szerkeszthető excel táblázatban megküldeni részemre, hogy 2018. július 1. és 2022. július 1. között mely vezetői megbízatások szűntek meg, az alábbiak szerint.

A táblázat oszlopai (ebben a sorrendben) tartalmazzák:
a) a vezető nevét,
b) a vezető beosztását,
c) a vezető által irányított szervezeti egység nevét,
d) a vezetői megbízatás kezdő napját,
e) a vezetői megbízatás utolsó napját,
f) a vezetői megbízatás megszűnésének okát,
g) a vezetői megbízatás megszűnésének módját,
h) hogy egyoldalúan vagy kétoldalúan szűnt-e meg a vezetői megbízás,
i) az alkalmazotti jogviszony kezdő napját,
j) az alkalmazotti jogviszony utolsó napját (ha az megszűnt),
k) az alkalmazotti jogviszony megszűnésének okát (ha az megszűnt),
l) az alkalmazotti jogviszony megszűnésének módját (ha az megszűnt),
m) hogy egyoldalúan vagy kétoldalúan szűnt-e meg az alkalmazotti jogviszony (ha az megszűnt),
n) a kifizetett végkielégítés mértékét (ha volt végkielégítés).

Egy példa táblázatot ezen a linken elérhetővé tettem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 13.

Üdvözlettel: Nagy Emese

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 71545-4/JIF/2022
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése vezetői megbízások megszűnése- tárgyában szíves
tájékoztatásul jelzem, hogy a válaszadási határidőt az Infotv. 29. § (2)
bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítjuk.    
Tisztelettel,

DR. KOVÁCS ZSOLTJOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSEMMELWEIS EGYETEMJOGI ÉS
IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG1085 Budapest, Baross u.
52.+36-459-1500/[email address]

>>> Nagy Emese <[FOI #20457 email]> 2022. 07. 13.
9:35 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, szerkeszthető excel
táblázatban megküldeni részemre, hogy 2018. július 1. és 2022. július 1.
között mely vezetői megbízatások szűntek meg, az alábbiak szerint.
A táblázat oszlopai (ebben a sorrendben) tartalmazzák:
a) a vezető nevét,
b) a vezető beosztását,
c) a vezető által irányított szervezeti egység nevét,
d) a vezetői megbízatás kezdő napját,
e)  a vezetői megbízatás utolsó napját,
f) a vezetői megbízatás megszűnésének okát,
g) a vezetői megbízatás megszűnésének módját,
h) hogy egyoldalúan vagy kétoldalúan szűnt-e meg a vezetői megbízás,
i) az alkalmazotti jogviszony kezdő napját,
j) az alkalmazotti jogviszony utolsó napját (ha az megszűnt),
k) az alkalmazotti jogviszony megszűnésének okát (ha az megszűnt),
l)  az alkalmazotti jogviszony megszűnésének módját (ha az megszűnt),
m) hogy egyoldalúan vagy kétoldalúan szűnt-e meg az alkalmazotti
jogviszony (ha az megszűnt),
n) a kifizetett végkielégítés mértékét (ha volt végkielégítés).
Egy példa táblázatot ezen a linken elérhetővé tettem:
[1]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2022. július 13.
Üdvözlettel: Nagy Emese
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #20457 email]
Is [SE request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[2]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
2. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
3. http://kimittud.hu/help/officers

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, Semmelweis Egyetem

2 Attachments

         Iktatószám: 71545-8 /JIF/2022
Tisztelt Adatigénylő!
A Semmelweis Egyetemen 2018. július 1. és 2022. július 1. között megszűnt
vezetői megbízásokkal kapcsolatban küldött adatigénylésére az SE
Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság válasza alapján az alábbi
tájékoztatást adjuk:
A vezetői megbízások többsége a munkavállaló döntése, illetve a
munkáltatóval közös megegyezés alapján szűnt meg (így többek között a
munkavállaló nyugdíjazását kérte, vagy a vezetői megbízás eredetileg
megállapított határozott ideje lejárt, illetve a munkavállaló
foglalkoztatási jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt). Egy esetben a
vezetői megbízás a munkavállaló elhalálozása okán szűnt meg.
A munkáltató egyoldalú döntése alapján a jelzett időszakban 31 vezetői
megbízás szűnt meg, ebből 14 esetben szervezeti átalakítás, 17 esetben
pedig a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi döntése okán. A megszűnt
31 vezetői megbízás közül 19 a rektor és az általa fenntartott Klinikai
Központ irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét érintette, 12
pedig a kancellár irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét. A
döntéseket az érintett vezető megbízású személyek felett a munkáltatói
jogkört gyakorló felettes vezetők hozták meg.
Tisztelettel,

DR. KOVÁCS ZSOLTJOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSEMMELWEIS EGYETEMJOGI ÉS
IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG1085 Budapest, Baross u.
52.+36-459-1500/62709[1][email address]

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

>>> Nagy Emese <[FOI #20457 email]> [2]2022. 07. 13.
9:35 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, szerkeszthető excel
táblázatban megküldeni részemre, hogy 2018. július 1. és 2022. július 1.
között mely vezetői megbízatások szűntek meg, az alábbiak szerint.
A táblázat oszlopai (ebben a sorrendben) tartalmazzák:
a) a vezető nevét,
b) a vezető beosztását,
c) a vezető által irányított szervezeti egység nevét,
d) a vezetői megbízatás kezdő napját,
e) a vezetői megbízatás utolsó napját,
f) a vezetői megbízatás megszűnésének okát,
g) a vezetői megbízatás megszűnésének módját,
h) hogy egyoldalúan vagy kétoldalúan szűnt-e meg a vezetői megbízás,
i) az alkalmazotti jogviszony kezdő napját,
j) az alkalmazotti jogviszony utolsó napját (ha az megszűnt),
k) az alkalmazotti jogviszony megszűnésének okát (ha az megszűnt),
l) az alkalmazotti jogviszony megszűnésének módját (ha az megszűnt),
m) hogy egyoldalúan vagy kétoldalúan szűnt-e meg az alkalmazotti
jogviszony (ha az megszűnt),
n) a kifizetett végkielégítés mértékét (ha volt végkielégítés).
Egy példa táblázatot ezen a linken elérhetővé tettem:
[3]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/[4]2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2022. július 13.
Üdvözlettel: Nagy Emese
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #20457 email]
Is [SE request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/tel:202207139
3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
4. file:///tmp/tel:201547102
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Emese, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.