Vezetői juttatások

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a vezetők és vezető tisztségviselők létszámáról szóló kimutatást 2015. 1. negyedévére vonatkozóan,
- a számukra biztosított juttatások összes költségét 2015. 1. negyedévében a következő bontásban: bér, cafetéria, egyéb juttatások (beleértve a természetbeni juttatásokat is, mint pl. szolgálati autó, sofőr stb.),
- a vezetők és vezető tisztségviselők juttatásait 2015. 1. negyedévében a munkakör/besorolás szerinti bontásban,
- a fentiekkel kapcsolatos, 2015. január 1-jét követően bekövetkezett változásokat, különös tekintettel a vezérigazgatói kabinet kialakítására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 23.

Üdvözlettel:
Tordai Bence

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését!
Társaságunk az Ön által küldött levelet fogadta, rendszerünkben a(z) 201504240907030703 számon lett érkeztetve.
Az érdemi ügyintézéshez esetenként szakterület bevonása szükséges, a válaszadásig szíves türelmét kérjük! Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézési idő maximum 30 nap.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.
1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: + 36 1 459-6700 Fax: + 36 1 459-6860
Kékszám: 06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Web: www.fkf.hu

PR iroda, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Tordai Bence!

 

Hivatkozva a „Közérdekű adat igénylése-Vezetői juttatások” tárgyú írásos
megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:

·         A vezetők és vezető tisztségviselők létszámáról szóló kimutatást
2015. 1. negyedévére vonatkozóan, valamint a vezetők és vezető
tisztségviselők juttatásait 2015. 1. negyedévében a munkakör/besorolás
szerinti bontásban

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló
2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az
igényelt adatok közérdekű adatként megtalálhatóak az FKF Nonprofit Zrt.
honlapján a Vállalatról\Közérdekű adatok menüpont alatt. A vezetők
fizetése minden esetben a Fővárosi Közgyűlés 1809/2010. (X. 27.) számú
határozatával elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek
előírásaival teljesen összhangban került megállapításra.

Tájékoztatom továbbá, hogy a bérpolitikai irányelveket legutóbb módosító
1292/2014. (XI.26.) számú Fővárosi Közgyűlési határozatot az EGYÜTT-PM 
több képviselője is támogatta.

 

Linkek:

 

[1]http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...

 

[2]http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...

 

 

·         A számukra biztosított juttatások összes költségét 2015. 1.
negyedévében a következő bontásban: bér, cafetéria, egyéb juttatások
(beleértve a természetbeni juttatásokat is, mint pl. szolgálati autó,
sofőr stb.)

 

A közérdekű adatoknak minősülő juttatások a Társaság honlapján a
Vállalat\Közérdekű adatok menüpont alatt bárki számára hozzáférhetőek.

 

Az aktuális kimutatás elérési útvonala:

 

[3]http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...

 

 

·         A fentiekkel kapcsolatos, 2015. január 1-jét követően
bekövetkezett változásokat, különös tekintettel a vezérigazgatói kabinet
kialakítására

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. „Szervezeti és Működési
Szabályzata” Társaságunk Felügyelőbizottságának, valamint Tulajdonosának,
a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-nek a jóváhagyását követően 2015.
március 16-án lépett hatályba.

Ennek eredményeként a Jogi és igazgatási vezérigazgató-helyettesi,
valamint a vezérigazgatói kabinetvezetői poszt került létrehozásra.

 

A 2015. január 1-e után a közérdekű adatokban bekövetkezett változások
nyomon követhetőek az archívumban, az alábbi linken:

 

[4]http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...

 

 

 Kérjük válaszaink szíves elfogadását!

 

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

 
 
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.
 
CÍM: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
WEB: [5]www.fkf.hu
E-MAIL: [6][email address]

Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen! FKF Nonprofit Zrt. - Felelősséggel
környezetünkért!

References

Visible links
1. http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...
2. http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...
3. http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...
4. http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf...
5. http://www.fkf.hu/
6. mailto:[email address]