Vételi- és visszavásárlási jog alapításával kapcsolatban

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2021.10.22. napján Szerződés vételi- és visszavásárlási jog alapítására elnevezésű irat került aláírásra a Csepeli Önkormányzat és a Gerulus Kft között 7 db ingatlanra vonatkozóan.

Szerződés linkje: https://dokumentumtar.csepel.hu/letoltes...

A szerződésben mind a vételi- mind pedig a visszavásárlási jog gyakorlásának utolsó időpontja 2023.06.30. napja

Közérdekű adatigénylés:
1. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ezen időpontig (2023.06.30.) az önkormányzatnak van-e szándéka a visszavásárlási jog gyakorlásával élni?
2. Kell-e ehhez testületi hozzájárulás vagy a polgármester saját hatáskörben dönt?
3. Mi lesz a befolyó vételár felhasználásának módja, ha a Gerulus Kft él az opciós jogával és megvásárolja az 7 db ingatlant, vagy abból bármelyiket?
4. A vételár felhasználásának jogköre kit illet?
5. Mi történik, ha 2023.06.30. napjáig a szerződő felek egyike sem él a szerződésben foglalt jogával?
6. A szerződés esetleges módosítása vagy újra kötése polgármesteri vagy testületi hatáskör?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 24.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    Vadai Attila v teli s visszav s rl si jog alap t s val kapcsolatban.pdf

    220K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése