Takács Zoltán Balázs

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Alulírott Takács Zoltán Balázs elnök, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a Pannonia Sacra Társaság (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. I/5., e-mail: [email address]) nevében következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a válaszokat a következőkre vonatkozóan:

1. Kérem, szíveskedjenek megküldeni számunkra azon ingatlanokat, amelyeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezel Veszprém, Somogy és Fejér vármegye területén.
2. Kérem, jelezzék, hogy ezen épületek valamelyike kúria, kastély vagy műemléki védelem alatt áll.
3. Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy az adott ingatlanokat bérbe vehetik-e civil szervezetek azzal a céllal, hogy muzeális intézményt vagy közérdekű intézményt hoznak létre benne.
4. Kérek arról is tájékoztatást, hogy van-e lehetőség arra, hogy egy épületet ingyenes használatba adjanak a 3. pontban említett célokra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 20.

Üdvözlettel:

Takács Zoltán Balázs s.k.
egyesületi elnök

mnv_noreply, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!
Ügyfélszolgálatunkhoz küldött megkeresését köszönjük. Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.
Üdvözlettel:
MNV Ügyfélszolgálat
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest 1133, Pozsonyi út. 56.
Telefon: (06 1) 237 4190
Fax: (06 1) 237 4191
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]<mailto:[Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]>

Ezt az értesítést levelező rendszerünk automatikusan küldte ki Önnek. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az MNV Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően kezeli. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.mnv.hu<http://www.mnv.hu<http://www.mnv.hu%3chttp:/www.mnv.hu>>) tájékozódhat.
Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet!
...
Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet!

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Takács Zoltán Balázs!

 

A tárgyi közérdekű adatigénylés kapcsán mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Központi Ügyfélszolgálata

 

[1]Leírás: logo - teljesjó

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefon: +36 1 237-4400

Fax: +36 1 237-4100

E-mail: [2][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Takács Zoltán Balázs!

 

A tárgyi közérdekű adatigénylés kapcsán mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Központi Ügyfélszolgálata

 

[1]Leírás: logo - teljesjó

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefon: +36 1 237-4400

Fax: +36 1 237-4100

E-mail: [2][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérő e-mail]

 

idézett részek megjelenítése