Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kapócsy Zsófia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Velünk érő Trianon utcanév táblák költségei

We're waiting for Kapócsy Zsófia to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A II. kerületi önkormányzat Velünk élő Trianon megemlékezése keretében táblákat helyezett el azon utcatáblák alatt, amik a trianoni békeszerződést követően elcsatolt részek településeiről kapták a nevüket. Mennyi volt a megemlékezés teljes költsége? Kik voltak a táblákon olvasható szövegek szerzői, szerkesztői, a táblák gyártói? Mennyit kaptak ezért a munkáért? Mennyibe került a táblák tördelése, grafikai előkészítése és legyártása és kihelyezése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 6.

Üdvözlettel:

Kapócsy Zsófia

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kapócsy Zsófia!

 

Hivatkozva 2020. július 6-án küldött és technikai okok miatt az
[1][email address] e-mail címre beragadt közérdekű adatkérésére –
melyre vonatkozóan utólagosan szíves elnézésüket kérjük – az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Velünk élő Trianon megemlékezés
keretében 37 táblát helyezett el kerületszerte, bővebb infó itt:
[2]https://masodikkerulet.hu/cimlap/velunk-...

A táblákon olvasható szövegek gyűjtését és a kihelyezését a Hivatal
munkatársai végezték.

A táblák grafikai előkészítése és gyártása 72.340,- Ft + Áfa összegbe
került.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail:  [4][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://masodikkerulet.hu/cimlap/velunk-...
4. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kapócsy Zsófia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.