Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
- a kereskedőknek a kormányhivatalok által összesen kiadott adattörlő kódok,
- a kereskedők által a fogyasztóknak kiadott adattörlő kódok,
- illetve a kereskedők által felhasználatlanul visszaküldött/megsemmisített adattörlő kódok
számát, arra az időszakra, amíg ez a kormányhivatalok feladata volt, havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért adatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban tüntesse fel az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 15.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

Budapest Főváros Kormányhivatala

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy a [Budapest Főváros Kormányhivatala request email] postafiók 2023.04.30-án megszűnik.
Kérem, hogy elektronikus leveleit a továbbiakban a [email address] címre küldje.
A mai naptól a [Budapest Főváros Kormányhivatala request email] fiókba érkező levelek automatikusan továbbításra kerülnek a [email address] e-mail címre.

Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
- a kereskedőknek a kormányhivatalok által összesen kiadott adattörlő kódok,
- a kereskedők által a fogyasztóknak kiadott adattörlő kódok,
- illetve a kereskedők által felhasználatlanul visszaküldött/megsemmisített adattörlő kódok
számát, arra az időszakra, amíg ez a kormányhivatalok feladata volt, havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért adatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban tüntesse fel az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 15.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #23481 email]

Is [Budapest Főváros Kormányhivatala request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Budapest Főváros Kormányhivatala? If so, please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre és hogy az adaigénylés válasz nélkül hagyása törvényszegés.

Kérem szíveskedjenek a fenti adatigénylésemre mielőbb válaszolni,

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

Tisztelt Adatigénylő,
Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A kereskedők részére 2023. December 05-ig átadásra került 4.092.839 db
végleges adattörléshez szükséges címke.
Ebből a mennyiségből:

• 2.662.621 db került kiadásra a vevők számára,
• jelenleg 1.146.094 db van a kereskedőknél,
• továbbá 284.124 db került a hivatalok számára visszaadásra.

A hivataloknál (megyei, járási, kerületi) jelenleg összesen 1.193.718 db
címke van. A selejtezésre került címkék száma 567 db.
Az adatok havi bontásban nem, csak összesítve állnak rendelkezésre.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...